Göm menyn

Nätverk för PBL och IKT

I nätverket deltar pedagoger från olika universitet (Linköping, Örebro och Mälardalen). Vi diskuterar och ger goda exempel på olika pedagogiska utmaningar som vi har erfarenhet av.

Virtuell nätverksträff i PBL- och IKT nätverket (LiU/MDH/OrU)

Nästa träff är i maj 2020. Syftet med nätverksträffen är att ge stort utrymme att dela erfarenheter, goda exempel och utmaningar av att ”gå online” samt att vi riktar blicken framåt mot fortsatt utveckling och samverkan.

När? Torsdag 7 maj 2020 klockan 9.00-15.00

Var? Vi kommer att använda Zoom samt kompletterande digitala verktyg för att skapa goda förutsättningar för interaktion och samtal.

Vad? Vi utgår huvudsakligen från era frågor/behov när vi sätter programmet. Vi tänker oss att mycket tid läggs på att många deltagare delar med sig av både utmaningar och goda exempel från sitt distansarbete.

Anmälan

Vi hoppas att många kan och vill delta vid träffen samt att många bidrar med egna korta inspel utifrån sina erfarenheter i programmet.

För vår planering önskar vi att ni så snart som möjligt anmäler er i anmälningsformuläret nedan där ni också anger ev. frågor/utmaningar ni vill diskutera samt vad ni konkret kan bidra med i form av goda exempel, lösningar, idéer med mera.

Anmäl dig via vårt formulär.


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-27