Göm menyn

fika

 

Lärmiljöfika

Alla på LiU som är intresserade av undervisning och lärmiljöfrågor är välkomna att fika med oss den sista torsdagen i varje månad. Vi kommer att alternera mellan campus och miljöer för att täcka så stor del av LiU som möjligt.

Ta med dig och ventilera dina funderingar kring våra gemensamma lärmiljöer. Inga frågor är för små eller för stora för lärmiljöfika, men för att skapa lite struktur kommer varje tillfälle att ha ett huvudtema.

Lärmiljöfika arrangeras av PULS (Styrgruppen för pedagogisk utveckling av lär- och studiemiljöer) som är ett samarbete mellan Fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och Didacticum.

Programmet börjar alltid kvart över, men det finns fika en kvart innan dess. Dessa tillfällen är inplanderade för hösten 2019:


Välkommen till Studenthuset!

 • tisdag 3 september
 • kl 13.15-14.00
 • Campus Valla i Studenthuset

Välkommen till höstens första lärmiljöfika. Vi ska titta på lärmiljöerna i Studenthuset, både de som finns på Didacticum och i resten av huset. Vi diskuterar kring hur tankarna har gått inför planeringen av huset och vilka möjligheter vi ser med de nya lokalerna.


 

Vad lär sig studenter i en datorlabbmiljö?

 • torsdag 26 september
 • kl 15.15-16.00
 • Campus Valla, SH4162

Välkommen till höstens andra lärmiljöfika. Vi ska diskutera datorlabbmiljöerna på LiU.

Vilka krav har vi på utrustning (datorer, servrar, programvaror)? Hur bör datorlabb möbleras (bord, stolar, skrivtavlor, klädhängare)? Hur fungerar belysning och ventilation?

Vi funderar också över pedagogiska frågor som t.ex. vad det får för konsekvenser för lärandet att jobba i par. Hur ser framtiden ut för datorlabbmiljöer? Vill vi ha datorsalar utan datorer? Finns det behov av aktivitetsbaserade undervisningsplatser eller projektarbetsutrymmen?


 

Föreläsning 2.0 – till föreläsningens försvar

 • torsdag 24 oktober
 • kl 15.15-16.00
 • Campus Norrköping, K22

Välkommen till höstens tredje lärmiljöfika.

Forskning visar att den traditionella katederföreläsningen inte är den mest effektiva läraktiviteten. Det innebär dock inte att vi helt behöver kasta bort denna väl beprövade metod.

Den här eftermiddagen diskuterar vi vad som karaktäriserar en bra föreläsning. Vi tar upp vad man kan göra, med teknikstöd och pedagogiska idéer, för att aktivera studenterna. Vi diskuterar hur vi kan förbättra våra existerande föreläsningssalar. Kan ståbord eller soffor fungera som alternativa möbler?


 

Hur kan man hålla basgruppsmöten på distans?

 • torsdag 28 november
 • kl 15.15-16.00
 • Campus US, PAPAVER

Välkommen till höstens fjärde lärmiljöfika.

Basgruppsmötena är kärnan i problembaserat lärande. Går det att få till ett dynamiskt och givande samtal trots att deltagarna inte sitter i samma rum?

Den här eftermiddagen diskuterar vi erfarenheter från tidigare arbete med basgruppsmöten på distans och försöker identifiera problem och möjligheter med teknik, lokaler och pedagogiskt upplägg.


 

Tillgänglig undervisning

 • torsdag 19 december
 • kl 15.15-16.00
 • Campus Valla, BL32

Under höstens sista lärmiljöfika diskuterar vi vad lärare behöver veta om att undervisa tillgängligt i våra olika lärmiljöer.

Vi tar t.ex. upp vad standarden är för nya miljöer, vikten av att alltid använda mikrofon, grundtips för tillgängliga presentationer och nya EU-direktiv kring textning av filmer.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-28