Göm menyn

Bokcirkel

I Didacticums läsgrupp/bokklubb läser och diskuterar vi böcker som hör till det som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska är detta en väldefinierad genre, "the campus novel". Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen.

Hur skildras den högre utbildningen i den litterära fiktionen? Vilken syn på undervisning och lärande är det som framkommer? Hur gestaltas lärare, studenter och lärmiljöer? Vilken typ av dilemman förknippas dessa aktörsroller med?

Vilken syn har man på kunskap? Hur inverkar samtiden på den högre utbildningens utformning? Hur är synen på dessa frågor förankrade i olika tidsepoker och kulturella kontexter? Vad kan vi lära oss av den litterära gestaltningen av utbildning och dess kontexter? 

I Didacticums läsgrupp/bokklubb (bokcirkel) läser vi den typ av bildningsroman som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska talar man om detta som en väldefinierad genre, "the campus novel".

Bokcirkeln träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen. De flesta akademiska kontexter kring denna typ av bildningsromaner cirkulerar kring humaniora och samhällsvetenskap, men frågorna som kan väckas av läsningen är ofta mer allmängiltiga.

Bokcirkeln 

Bokcirkeln riktar sig till lärare och annan personal på LiU. OBS! Anmälan krävs för att delta.

Nästa träff

9 september kl 10.00-11.00

Titlar HT-20

Tara Westovers, Educated, eller som den heter på svenska, Allt jag fått lära mig

Titlar VT-20

Vigdis Hjorth, Lärarinnans sång

Fritiof Nilsson Piraten, Tre terminer

David Lodge, Changing Places

Titlar HT-19

Helena Granström, Standardmodellen

Kingsley Amis, Lucky Jim

Kontakt

Om du vill vara med i Didacticums bokcirkel kontakta Per-Anders Forstorp


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-12