Göm menyn

Seminarieserie om hållbar utveckling på Didacticum hösten 2018

 

tisdagen den 18 september kl 13.15-16.00, didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, campus valla 

Lärande för en hållbar utveckling, seminarium 1 - vilka mål bör vi ställa upp för våra utbildningar, och vilka ämnesmässiga konsekvenser får de för våra utbildningar?

Seminariet börjar med en utblick mot några större samhällsutmaningar och tar upp om nuvarande sätt att organisera kompetenser och utbildningar är tillräckliga för att ta sig an att få vårt samhälle att långsiktigt främja välbefinnande för människor i blomstrande ekosystem. Hur mäter vi om studenter verkar för en hållbar utveckling efter sina utbildningar?

Inför seminariet ges litteratur om lärande för hållbar utveckling, och referenser till artiklar och konferenser där lärande för hållbar utveckling diskuteras för olika ämnesområden. Deltagarna får baserat på det man läst presentera vad man hittat om kompetensmål för en hållbar utveckling som andra satt upp för liknande utbildningar. Vi har diskussioner i mindre grupper om vilka ämnesmässiga mål man känner vore relevanta för den egna utbildningen.

Ansvariga: Ola Leifler, ola.leifler@liu.seoch Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-19