Göm menyn

Centrum för människa, teknik & samhälle, CMTS

CMTS inrättades 1998 vid och är sedan 2010 ett LiU-centrum för forskning, utveckling och utbildning. Verksamheten regleras genom Instruktion för Centrum för människa, teknik och samhälle, CMTS.

För att motsvara och kunna hantera de krav som ställs bör den moderna ingenjören - utöver att behärska teknik, naturvetenskap och matematik - ha insikter i samhällsvetenskap och humaniora. Den blivande ingenjören bör utveckla sin förmåga att reflektera kring, kritiskt analysera och ifrågasätta olika tekniska, sociala, kulturella och samhälleliga fenomen. Därigenom får han eller hon en ökad förståelse bland annat för: teknikens och ingenjörens roll i samhället; för företagens verklighet; för teknikanvändaren och de situationer i vilka tekniken används. Detta är avgörande för att ingenjören ska kunna bidra till produktionen av tekniska artefakter som fungerar då de används i vårt samhälle.

CMTS har som mål att bidra till att samhällsvetenskap och humaniora integreras i ingenjörsutbildningarna. Detta arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt och görs på flera sätt:

 • Kurser

  CMTS planerar och utvecklar, i samarbete med den tekniska och filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, kurser som berör relationen människa, teknik, samhälle (MTS-kurser)
 • Kompetensutveckling

  CMTS stödjer och uppmuntrar aktivt kompetensutveckling av berörda lärare.
 • Verksamhetsanknuten forskning

  CMTS identifierar och tar vid behov initiativ till framtida verksamhetsanknuten forskning.
 • Integrering av kunskapsområden

  CMTS bidrar till en ökad integrering av kunskapsområden inom två olika fakulteter, vilket överensstämmer med de övergripande intentionerna som finns vid Linköpings universitet. Vi kan se en framtid där CMTS samarbetar med fler fakulteter i arbetet med att integrera olika perspektiv i de utbildningar som ges vid Linköpings universitet.

Genusvetenskap

Inom IT-programmet har CMTS utvecklat en kurs inom genus och mångfald i relation till applikationsutveckling! Läs mer

 

Hjälp vid skrivande

Via länken nedan hittar du bland annat riktlinjer och råd för skriftlig kommunikation både på svenska och engelska.

Språkguide

Notiser


Egen kontaktadress

CMTS har en egen e-postadress, cmts@liu.se, som du kan använda om du ha mer information kurser eller har frågor av mer allmän karaktär m.m.

 

 

 

 Sidansvarig: maria.eidenskog@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-16