Göm menyn

Studenthuset

Studenthuset blir en central mötesplats och tydlig entré för alla som kommer till campus Valla. Byggnaden kommer att fungera som en mötesplats där studenter, forskare och anställda samlas för att studera, arbeta och utbyta tankar.
Med sina sju våningar skiljer sig huset från resterande relativt låga byggnader på campus och utöver att huset syns tydligt finns också plats för att samla bland annat 900 läsplatser, bokmagasin, mötesrum, grupprum och pedagogiska test- och utbildningsmiljöer.
 
Att Linköpings universitet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och kommer högt i miljörankingar av universiteten avspeglas även i Studenthuset som kommer att uppnå miljöbyggnad Guld. Detta kommer att synliggöras både exteriört och interiört och även genomsyra verksamheterna inne huset. Exempelvis kommer restaurang- och caféverksamheterna att tänka hållbart i sina transporter, sitt utbud och hur maten serveras, till exempel undviks engångsartiklar.
 
Personal som tillhör biblioteket och Didacticum kommer ha sina arbetsplatser i huset. Även personal som jobbar med studentnära frågor på universitetsförvaltningen, Internationella avdelningen och Studentavdelningen, kommer ha sin hemvist på plan 7 i huset. På entréplanet finns ett stort antal samtalsrum där studenterna kommer kunna ha möten med personalen om bland annat studievägledning, stöd för studenter med funktionshinder, samtal inom studenthälsan och möten med bibliotekarier.
 
Inflyttningsklart sommaren 2019.

 

Gemensam vision för nytt studenthus

LiU och Akademiska Hus har tagit fram en gemensam vision för det planerade studenthuset på Campus Valla. Det har gjorts i samband med anbudsförfrågan till fem olika arkitektföretag.

Nytt Studenthus på Campus Valla - gemensam vision 2014-02-19 (pdf)

 

Projektdirektiv

Studenthuset ingår i projektet Campus LiU. Beslut om byggstart togs av universitetsstyrelsen i februari 2015.

Studenthuset - Projektdirektiv (pdf)

 

Arkitektens tankarna bakom Studenthuset

Linda Mattsson på White Arkitekter, är ansvarig arkitekt för Studenthuset

Presentation av Studenthuset (pdf)

Gestaltningsbeskrivning av Studenthuet (pdf)

 

 

Kontakt

Frida Ekman, huvudprojektledare.

 

Felanmälning

Kontaktvägar för felanmälningar

 

Gestaltningsbilder

Studenthus Valla, kvällsbild. Bild: White Arkitekter

 

Här finns gestaltningsbilder från White Arkiteketer som visar hur Studenthus Valla kommer att se ut. Bilderna kan också laddas ner och användas i till exempel en power point-presentation.

 

Kartor studenthuset

Bild: Karta över Studenthusets entréplanHär finns kartor över alla våningsplan i Studenthuset.

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-30