Göm menyn

Rapporter och beslut
 

Projektplan 2.0

Projektplanen för projektet uppdaterades 2015-11-16.

Ladda ner projektplanen (pdf)

 

Kommunikationsplan för Campus LiU

Ladda ner kommunikationsplanen (pdf)

 

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015

Rapporten beskriver vilka följder en eventuell delvis övergång till öppna kontorsmiljöer med stödfunktioner skulle kunna få för universitetsförvaltningens och fakultetskansliernas medarbetare.

Ladda ner rapporten (pdf)

 

Gemensam vision för nytt studenthus

LiU och Akademiska Hus har tagit fram en gemensam vision för det planerade studenthuset på Campus Valla. Det har gjorts i samband med anbudsförfrågan till fem olika arkitektföretag.

Nytt Studenthus på Campus Valla - gemensam vision 2014-02-19 (pdf)

 

Projektdirektiv för nytt studenthus på Campus Valla

På Campus Valla föreslås att en ny byggnad uppförs som stödjer studenters och anställda inhämtning och utbyte av information och kunskap. Studenthuset föreslås uppföras på den plats där Origo idag finns. Projektet ingår i Campus LiU 2015. Beslut om byggstart tas av universitetsstyrelsen hösten 2014.

Nytt Studenthus på Campus Valla - Projektdirektiv (pdf)

 

 

Slutrapporter delprojekt förstudie

Slutrapporter för de fyra delprojekten inom Campus LiU 2015

Livet på Campus

2013-06-05

Livet på Campus har ansvarat för de lokalmässiga förutsättningarna för samordning och utformning av den service till studenterna som ska finnas vid universitetet. Projektet har fokuserat på hur LiU bättre kan ge studenterna stöd och service i deras vardag.

Läs slutrapporten Livet på Campus (word)


Biblioteket

2013-06-27

Delprojektet Biblioteket har ansvarat för de lokalmässiga förutsättningarna och utformning av att samla de två biblioteken på Campus Valla till ett universitetsbibliotek.

Läs slutrapporten Biblioteket (word)


Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer

2013-06-27

Projektets utgångspunkt har varit att studera hur olika typer av arbetsplatser kan ge stöd för LiU:s målsättning att vara en attraktiv arbetsplats och hur arbetsmiljöerna ska bidra till att stärka LiU:s varumärke och bidra till ett attraktivt campus för studenter och anställda.

Läs slutrapporten Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer (word)

 

Pedagogiska, innovativa lärmiljöer

2013-06-19

Delprojektet har ansvarat för att se över hur LiU:s lärmiljöer kan bli bättre, mer ändamålsenliga och bättre anpassade efter ny teknik och undervisningspedagogik för att stödja Pedagogiska språnget.

Läs slutrapporten Pedagogiska, innovativa lärmiljöer (word)

 

Beslut

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m i projektet Campus LiU 2015 (pdf)

Campus LiU 2015– fortsatta planeringsförutsättningar (pdf)

Beslut om funktioner i nytt studenthus (pdf)

Beslut 2015-02-16: Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla (pdf)


 

Kontakt

Frida Ekman, huvudprojektledare

 

Filmen om Campus Liu 2015

IG-logocampus_liu #campusliu

 

Byggblogg Studenthus Valla

 

 

Webbkamera

 

Ett studenthus blir till - två år på 30 sekunder

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-28