Göm menyn

Campus LiU – planerna, projekten och verkligheten

Campus LiU-projektet, som innebar om- och nybyggnader, upprustningar och renoveringar av alla byggnader på alla campus, är i mål. I filmen från 2014 kan vi se tillbaka på tankarna, planerna och idéerna och se att mycket blev just så som det var tänkt.

 

Projektet Campus LiU startade 2012 med förhoppningen att det skulle vara klart 2015. Alla var inte odelat positiva så för att försöka illustrera båda vad som gjorts i projektet och framför allt planer och visioner, togs den här filmen fram hösten 2014.

Från början kallades projektet Campus LiU 2015 – med siktet inställt på att allt skulle vara klart 2015. Men när beslutet om att bygga ett nytt studenthus drog ut till februari 2015 fick projektet byta namn till enbart Campus LiU.

I filmen talas om Studenthuset som ”kronan på verket”. Men projektet är väldigt mycket mer än så.

På Campus Norrköping var ambitionen att samla universitetets verksamhet runt den då nya campusbron över Strömmen. Gropen övergavs först, därefter Bomullsspinneriet. En ersättning blev Kopparhammaren 2, som består av tre huskroppar där en är nybyggd och två renoverade. Kåkenhus fick ett invändigt lyft med bland annat fler, olika och mysigare läsplatser. Senaste kunde också kårhuset Trappan ta klivet över Bergsbron och flytta in i Kåkenhus.

På Campus US hade en utredning redan 2010 konstaterat att universitetet behövde nya lokaler. I oktober 2013 togs det första spadtaget till det nya Hus 511. Med bryggor och glastak har huset byggts ihop med det renoverade Hus 001. I byggnaden finns lärosalar, hörsal, casesal, grupprum, studentkök och samlad studentservice. På de övre planen finns kontor och arbetsplatser. Även här fanns ambitionen att få ett mer samlat och livligt campusområde kring Kårhuset Örat. I augusti 2015 invigdes byggnaden som i folkmun nu kallas Växthuset. I januari 2016 invigdes Hus 448, där LiU disponerar ett våningsplan. Även i Hus 443 har LiU fått nya lokaler.

I filmen från 2014 får HUB, en förkortning av Hälsouniversitetets bibliotek som numera heter Medicinska biblioteket, stor uppmärksamhet. På initiativ av studenterna fick biblioteket ett rejält lyft och invigdes av rektor i oktober 2014.

Nästan alla byggnader på Campus Valla har på något sätt berörts av Campus LiU-projektet. Fler läsplatser och mikrovågsugnar, fräschare uppehållsytor, nya studentkök, caféer och restauranger. Av filmen från 2014 framgår att studenterna själva varit initiativtagare, pådrivande och delaktiga i många fall.

En del i Campus LiU handlade om att samla hela universitetsförvaltningen. När den andra och sista etappen i ombyggnaden av D-huset nu är klar, är det målet uppfyllt. En annan ambition var att skapa ett samverkanshus. När Zenit stod klart för inflyttning i oktober 2020 var det check också på det målet.

”Kronan på verket”, Studenthus Valla som det kallas i filmen, stod inflyttningsklart sommaren 2019. Men det krävdes många och långa diskussioner innan Studenthuset fick den placering som det har idag. I filmen pratas om Origo, den tidigare förvaltningsbyggnaden, som varsamt monterades ner för att ge plats åt Studenthuset.

Det är bara att konstatera att de skisser och modeller över Studenthuset som visas i filmen faktiskt stämmer ganska väl överens med dagens verklighet.
– Och det blev precis det hus som vi hoppades på, sa universitetsarkitekt Karolina Ganhammar i samband med invigningen av Studenthuset.

 


2021-01-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-08