Göm menyn

Paviljongerna flyttar

Nu flyttas de paviljonger som under tre år var bibliotekets tillfälliga kontor, fram till dess att Studenthuset stod inflyttningsklart. Paviljongerna transporteras till Örebro och återanvändas där.

När D-huset byggdes om för universitetsförvaltningen och fakultetskanslierna ingick även bibliotekets kontorslokaler. Lösningen blev tillfälliga paviljonger för biblioteket.

Nu pågår ombyggnaden av D-huset etapp 2 och paviljongerna behövs inte lägre, de monteras ned och transporteras vidare till Örebro.

 

Fotograf: Charlotte Perhammar

 


Elisabet Wahrby 2020-01-27
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-27