Göm menyn

Byggstart för Zenit och D-huset

Studenthuset är klart, nu pågår ombyggnaden av D-huset etapp 2 och Zenit som beräknas stå klara för inflyttning i oktober 2020. Och i Norrköping tittar Fastighetsavdelningen på nya lokaler för kårhuset Trappan. Campus LiU-projektet är inte över.

Redan i augusti kom byggstaket upp runt D-huset, inne i huset jobbas det för fullt och snart lyfts bibliotekets tillfälliga paviljonger bort.
Ombyggnaden av D-huset och Zenit är led i ambitionen att samla universitetsförvaltningens alla medarbetare som suttit utspridda i olika byggnader på Campus Valla.
Till D-huset flyttar avdelningarna IT, KOM och Fastighet in i oktober/november 2020.

Skylt på Zenits fasadZenit kommer att göras om till ett samverkanshus. Samverkansuppdraget blir allt viktigare för universiteten och flera av LiU:s medarbetare med samverkansstödjande uppdrag har idag sin arbetsplats utanför campusområdet.
Till Zenit flyttar därför LiU Uppdragsutbildning, Grants Office, Samverkansenheten och LiU Innovation.
Här kommer också att bli gemensam yta för utställningar och evenemang, mötesrum och mötesplatser.
Restaurangen Zodiaken kommer att finnas kvar i Zenit medan Campusbokhandeln flyttar till D-huset.

- Det här innebär att vi kan lämna både G-huset och Terra, utom tentasalarna, och på så sätt minskar vi LiU:s förhyrningar, säger Frida Ekman, chef för Campusutvecklingsenheten. Det innebär också att när flera verksamheter som i dag sitter i Key-huset, till exempel IFSA och Fastighetsavdelningen, flyttar till D-huset och Zenit, frigörs lokaler i Key som skulle kunna ersätta lärosalarna i G-huset om det behövs. Vi kommer börja titta på det efter årsskiftet.
Byggstaket runt D-husets entré- Vi har regelbundet avstämningsmöten med verksamheterna som kommer flytta till Zenit och D-huset nästa höst, säger Frida Ekman. Arbete med bland annat planering av inredning och AV-teknik pågår.

Tidigare i höst aviserade Kårservice att Kårhuset Trappan kommer att lämna sina nuvarande lokaler i Norrköping och istället flytta till Kåkenhus. Tanken är att finnas på en plats som bättre synliggör kårhuset och kårerna för studenterna. Och det stämmer väl överens med LiU:s ambitioner att samla universitetet verksamheter kring campusbron. Man kan säga att kåren flyttar efter resten.
- Vi tittar nu på förutsättningarna i Kåkenhus, vid entrén till Skvallertorget, där Kårservice driver café, säger Frida Ekman. Det är ytorna till vänster direkt vid entrén, det som brukar kallas Färgeriet. Tanken är att allt ska stå klart i juni 2020.

Läser mer och se gestaltningsbilder av Zenit på Campus LiU-sidan

Läser mer och se gestaltningsbilder av D-huset etapp 2 på Campus LiU-sidan

 

Nästa öppna informationsmöte är planerat till den 25 november. Mer information kommer.

 

 


2019-10-29
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-31