Göm menyn

Lövspringare blev vinnare

När studenthuset öppnar kommer en del av golvytan utgöras av ett stort schackspel där schackpjäserna formgivits av två studenter och utsetts i en tävling. Under sommaren ska de tillverka alla 32 pjäserna.

Bild: Alice Brengdahl och Riina Kauppi med sin lövspringareAv de totalt nio tävlande bidragen var det schackpjäsen ”Lövspringare” som utsågs till vinnare i tävlingen som utlyst av Fastighetsavdelningen. Och formgivarna bakom bidraget är Alice Brengdahl och Riina Kauppi som båda går andra året på Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet. De arbetar främst i textil, metall och återbruk men valde trä som material för sina pjäser.

- Vi tog fasta på ledorden ”naturen i rummet” och ”det gamla i det nya”, säger Alice Brengdahl. Den ena sidan är de traditionella schackpjäserna och den andra sidan en lövform, olika för varje pjäs.
- Kungen har formen av ett eklöv, eken är trädens konung, drottningen har äpplets lövform, äppleträdet bär frukt och står för visdom och bonden har björklövet, ger Riina Kauppi som exempel.

De båda vinnarna kommer nu att få tillverka de 32 pjäserna som ska vara klara lagom till att studenthuset öppnar. Schackspelet, som är 4 x 4 meter stort, kommer att finnas på plan 3 studenthuset. Varje ruta är 50 x 50 cm och lika hög är pjäserna.

Förutom ett första pris delade också pris ut till två bidrag som fick dela andraplatsen och ytterligare ett bidrag fick hedersomnämnande.
På delad andraplats kom Bogdan Kobes och Olof Davidsson samt Marcus Wallström och Lucas Kristoffersson. Ett hedersomnämnande gavs till förslaget ”Skyline – Holken av Cecilia Uddås och Elin Hamberg Bernestedt.
Även dessa tävlingsbidrag kommer att köpas in av LiU och placeras som solitära skulpturer i studenthuset.

Uppdraget har ingått i kursen entreprenörskap, marknadsföring och utställningsarbete, 15 hp. Schackspelet är ett exempel på hur projektet Campus LiU sökt samarbetsformer med studenter. Ett annat exempel är det bord som en student från LiU Malmstens designat för husets cafédel.

Bild: Mindre modell av schackspelet. Juryns motivering:
”Det vinnande förslaget ”Lövspringare” utgår från ett starkt och väl genomarbetat koncept med ledorden ”naturen i rummet, det gamla i det nya, karaktäristisk silhuett, dynamisk och levande, användarvänligt. Med sin lekfullhet och nytänkande kring gestaltning av pjäserna är det mycket representativt för Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet och för Studenthuset.

I juryn har ingått Frida Berntsson, programansvarig, Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt och Petra Bergman, inredningsarkitekt.

 


Elisabet Wahrby 2019-02-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-13