Göm menyn

Lägre hyra för Studenthuset

LiU har nu fått besked från regeringen att teckna ett hyresavtal för Studenthus Valla på 20 år, istället för det normala 10 år. Det gör en skillnad på cirka 9 miljoner kronor lägre hyra per år.

Bild: Bygget Studenthus VallaAtt få godkännande för att teckna hyresavtal för en längre period än tio år, är en lång process. Först måste man få ett utlåtande från Ekonomistyrningsverket för att över huvud taget få lov att göra en framställan till regeringen.
- Vi lämnade in ansökan till ESV redan 2015 och fick i princip omgående positivt besked från dem, berättar universitetsarkitekt Karolina Ganhammar.

Ansökan till regeringen lämnades i februari 2016. Nu, i maj 2018, kom beskedet från regeringen; LiU får teckna 20-årigt hyresavtal för Studenthus Valla.
- Sedan i februari 2015, när styrelsen tog beslut om studenthuset, har vi jobbat med två parallella avtalsskrivningar, ett på 10 år och ett på 20 år. Nu behöver vi bara en. Och det gör en skillnad på cirka nio miljoner kronor lägre hyra varje år, säger en glad Karolina Ganhammar.

Något som också gläder Karolina är Riksrevisionens granskning av landets lärosätens lokaleffektiviseringar.
- LiU är det enda lärosäte som har ett ledningsbeslut på hur man ska arbeta med effektivare lokalanvändning, vilket också nämns i Riksrevisionens granskning.

 


Elisabet Wahrby 2018-06-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-12