Göm menyn

Nu flyttar vi från Bomullsspinneriet

LiU lämnar Bomullsspinneriet i juni och ett hundratal medarbetare får sina nya arbetsplatser i Täppan och Kåkenhus. Renoveringsarbetena är igång och bitarna i det stora flyttpusslet börjar komma på plats.

Bild: Flytt från Bomullspinneriet pågår. Foto: Anneli CarlbringLiU:s långsiktiga ambition är att samla verksamheten kring Strömmen och campusbron. Därför lämnar man nu Bomullsspinneriet, både studenter och medarbetare flyttar till övriga byggnader på campusområdet. Den tredje delen av Kopparhammaren 2 byggs om till studentmiljöer och medarbetarna får nya arbetsplatser i Kåkenhus och Täppan.
Det innebär att några avdelningar som redan sitter i Kåkenhus också får flytta på sig för att göra plats för medarbetarna från Bomullsspinneriet.

Såhär ser flyttplanerna ut:

  • Kansliet för Utbildningsvetenskap (KFU) med cirka 14 personer flyttar från Bomullsspinneriet till Täppan, plan 5, där ombyggnader just nu pågår.
  • Till Täppan, plan 6 flyttar avdelningen LEN (Lärande, estetik och naturvetenskap) med ett drygt 60-tal medarbetare från Bomullsspinneriet. Hela plan 6 renoveras med ny färg och ny armatur.
  • Till Täppan plan 6 flyttar också ISV:s kansli med 14 personer. De flyttar från nuvarande lokaler i Kåkenhus.
  • Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC) med 13 medarbetare flyttar till nya lokaler i Kåkenhus plan 5, hus 5.
  • Lokalerna i Kåkenhus som ISV:s kansli och ASC lämnar blir ny hemvist för Remeso, som flyttar med cirka 30 medarbetare från Bomullsspinneriet
  • Universitetsförvaltningen får nya gästarbetsplatser som byggs bakom studerandeexpeditionen i Kåkenhus, plan 3, hus 2.

Bild: Flytt från Bomullspinneriet pågår. Foto: Anneli CarlbringDet är Joacim Björk, lokalplanerare på LPE som ansvarar för omflyttningarna.
- Det är lite tidspressat men det känns skönt att byggarbetena är igång och man kan börja ge konkreta besked till verksamheten. Arbetet fortskrider som planerat och vi räknar med att hålla tidsplanen.

Bomullsspinneriet ska vara tömt den sista juni. Vissa utrymmen har redan börjat tömmas men personalen flyttar i mitten av maj. Till sin hjälp har Joacim både flyttkoordinatorer och en flyttfirma.
- Vi har mycket kunnigt folk som är involverade i detta, vilket underlättar mitt arbete. Jag upplever också att känslan i verksamheten är till största del positiv. Visst finns det alltid en sentimentalitet när man lämnar en fastighet som varit ens ”hem” under lång tid, men det finns Bild: Flytt från Bomullspinneriet pågår. Foto: Anneli Carlbringockså en nyfikenhet kring framtiden och en känsla av nystart.  

 

Från textilfabrik till universitet
För att täcka upp för bortfallet av utbildningsmiljöerna i Bomullsspinneriet renoveras den tredje och sista delen av Kopparhammaren 2. Se bildspelet från ombyggnaden.

 

Foto flytten från Bomullsspinneriet: Anneli Carlbring


Elisabet Wahrby 2018-05-04
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-04