Göm menyn

Guld till Studenthuset

Hållbarhetstanken har funnits med i planeringen av Studenthus Valla ända sedan starten. Nu, innan det ens är klart, har studenthuset fått högsta betyg - certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Bild: Studenthus Valla under byggnationDet här är Akademiska Hus tredje Miljöbyggnad Guld för nybyggnad och det första i region öst. På Campus Valla finns en ombyggd byggnad som fått Miljöbyggnad Silver, det är Katastrofmedicinskt centrum, KMC.
- Akademiska Hus har Miljöbyggnad Silver som minimikrav vid alla ny- och ombyggnader, säger Anders Berg, projektchef på Region Öst. Det är lättare att uppnå nivån guld vid nybyggnationer.
På Campus Norrköping har den nybyggda delen av Kopparhammaren 2 också fått Miljöbyggnad Guld, men den fastigheten ägs av företaget Klövern.

Certifieringen görs av företaget Sweden Green Building Council, ett certifieringsbolag som ägs av flera intressenter. Det finns fler liknande företag men den här certifieringen är anpassade för svenska förhållanden och för ny- och ombyggnader.
Certifieringen består av 15 indikatorer med olika höga krav för de tre nivåerna brons, silver och guld. Nivåerna för brons motsvarar Boverkets byggregler (BBR) och är normen för egentligen alla byggnader i Sverige.

Bild: Anders Berg, projektchef Akademiska Hus, region östEnergianvändning är en av indikatorerna och här ligger Studenthus Valla mycket bra till. Förbrukningen är beräknad till under 50 procent av BBR- kravet. Energislaget, också en av indikatorerna, är grön fjärrvärme från Tekniska verken. Dessutom kommer solpaneler på byggnadens tak bidra till elförsörjningen.
- Både Akademiska Hus och LiU har en hög hållbarhetsprofil, säger Anders Berg. Vi började redan tidigt i projektet prata om hållbarhet för Studenthuset. Det kostar lite mer i produktionsskedet men ger i gengäld lägre driftskostnader. Det är jätteroligt att vi gemensamt gjort den här satsningen och det gör också Studenthuset sticker ut som ett väldigt speciellt projekt inom Akademiska Hus.

Men hur kan man få certifiering långt innan byggnaden är klar?
- Certifieringen bygger på handlingar och dokumentation, säger Anders Berg. Allt som byggs in i huset ska vara godkänt. Det är en jätteprocess att gå igenom allt. Inom två år efter att byggnaden tagits i bruk görs en verifiering för att visa att allt stämmer också i verkligheten.

I arbetet med Studenthus Valla har också LiU:s egna resurser och forskning använts. Till exempel har Avdelningen för energisystem på IEI gjort en datorsimulering över hur luften i huset rör sig i syfte att minimera möjligheten för matos från studentkök och restauranger att ta sig vidare i byggnaden.
Avknoppningsföretaget InviSense har levererat tryckta kretskort som placeras bakom tätskikten i byggnaden för att mäta fukt. Tekniken bygger på professorn i organisk elektronik, Magnus Berggren, och hans teams forskning.

- Vi kommer att få ett intyg på certifieringen och dessutom en plakett som kommer att monteras någonstans i Studenthus Valla, säger en mycket nöjd Anders Berg.

 


Elisabet Wahrby 2018-02-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-21