Göm menyn

Återbruk från Origo

Under mars töms Origo på sitt innehåll och nedmonteringen kan börja. Återbruket tar hand om viss inredning, Akademiska hus byggmaterial. Också anställda får nu möjlighet att hämta saker från Origo.
 

Den 31 mars kommer Origo att vara tömt på innehåll och den varsamma nedmonteringen börjar måndagen den 3 april. Det finns en del saker som Återbruket kommer att ta hand om däribland hyllor, krokar, möbler och toalettutrustning. Det är sådant som universitetet kommer att kunna använda i sina lokaler. Akademiska hus kommer att ta hand om byggmaterial så som fönster, dörrar, tegelpannor, utemöbler med mera. Materialen kommer till viss del användas i D-huset eller vid andra ombyggnationer. Glaspartierna från ”rektors väntrum” kommer att monteras ner och sättas upp i Vallabiblioteket som en skiljevägg in till fakultetskanslierna. Några andra glaspartier har redan använts till kopieringsrummen hos IBL i D-huset. Delar av det material som Akademiska hus tar omhand kommer att säljas till bland annat företag som jobbar med återbruk av byggmaterial.
 

Akademiska hus kommer också att erbjuda LiU-anställda att få hämta en del av inredningen/utrustningen i Origo innan huset demonteras. För att det ska ske under ordnade former hålls en dag öppet då man får komma och skriva sitt namn på sådant material som finns uppmärkta för detta ändamål.
 

Måndag den 27 mars mellan kl 12.30 -15.30 är Origo öppet för LiU-anställda att märka upp sådant som önskas. 

Husservice och Akademiska hus kommer sedan demontera det som är svårt att ta med sig på en gång och sådant får hämtas under torsdagen den 30 mars. När saker demonteras finns risk att de går sönder, vilket vi inte kan ansvara för, sakerna lämnas ut i befintligt skick efter demontering.

Vill er verksamhet på LiU ha något från Återbruket – kontakta dem här: http://old.liu.se/insidan/miljo/aterbruket?l=sv

Det har kommit frågor om det går att få en tegelsten från Origo som symbol. Det kommer att erbjudas lite längre fram när Akademiska hus har börjat plocka ner teglet. Håll utkik på hemsidan efter information.

Möjligt för medarbetare vid LiU att hämta i Origo:

 • Vissa WC-stolar och tvättställ (de som inte Akademiska hus behåller)
 • Delar av pentryinredning, så som diskho, bänkskivor, skåpinredning och luckor
 • Delar av fasta skåp från kopieringsrum
 • Vissa typer av undertaksplattor
 • Lysrör och vissa armaturer
 • Vissa skyltar

 

Saker som tas om hand av Återbruket:

 • Pappershållare, papperskorgar, krokar, hyllor och annan WC-utrustning
 • Gardiner och gardinstänger
 • Klädkrokar
 • Micros och övriga vitvaror
 • Hyllor
 • Skrivbord
 • Skrivbordsstolar
 • Bord, soffor
 • Lösa utemöbler
 • Vissa armaturer

Akademiska hus omhändertar:

 • Utemöbler
 • Fasadbelysning, stolpbelysning och utvändig utrustning
 • Fjärrkylrör i kulvert ochhus
 • Viss WC-utrustning
 • Innerdörrar
 • Glaspartier
 • Fönster
 • Dörrpartier och dörrautomatik
 • Marksten

 

 


Frida Ekman Fri Mar 17 14:13:05 CET 2017
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 17 14:26:43 CET 2017