Göm menyn

Origo stängslas in

I början av april börjar byggstaket sättas upp runt Origo inför nedmonteringen av byggnaden och byggnationen av Studenthus Valla. Från och med den 20 mars går det inte längre att parkera på parkeringen bakom Origo.

Nedmonteringen av Origo startar den 3 april. Då kommer området att runt Origo att hägnas in inför byggnationen av Studenthus Valla.
Men redan från och med den 20 mars tas parkeringen bakom Origo i anspråk för förberedelsearbeten, bland annat kommer ”byggbodar” ställas upp här.
Det innebär att det inte längre blir möjligt att parkera där och bilister hänvisas till universitetets övriga parkeringsytor. Parkeringen öppnar igen när Studenthus Valla är färdigt för inflyttning, sommaren 2019.

Bild: Området runt Origo som kommer att stängslas in.Området runt Origo som stängslas in sträcker sig fram till flaggstängerna på Corson. Det innebär att de cykelparkeringar som finns framför Origo försvinner. Men i och med att D-huset öppnar igen blir fler cykelparkeringsplatser tillgängliga där.

Cykelvägen norr om Origo, längs med ”röda ladan” och fram genom äppellunden, kommer fortfarande att vara öppen och hamnar utanför staketet. Äppellunden kommer finnas kvar i befintligt utförande under hela byggtiden och även efter Studenthuset är färdigt. Ett område mellan Origo och Key kommer att hållas öppet för att transporter till Key-huset ska vara möjligt.

På kartbilden ser du området runt Origo som kommer att stängslas in (klicka för större bild). Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp på platser där det behövs.

Zenits parkering återställs i samband med att byggstaketet runt D-huset tas bort och medarbetarna flyttar in under mars månad.
Akademiska hus kommer också att se över utemiljöerna vid D-huset längs Mäster Mattias väg så snart det blir så varmt att det är möjligt att plantera växter och träd.

 


Elisabet Wahrby 2017-02-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-15