Göm menyn

Byggstart D-huset

Den 11 januari 2016 startar ombyggnaden av D-huset. Det innebär att delar av byggnaden stängs av och att vissa verksamheter flyttar.

Karta studentkök och läsplatser på Campus Valla.Etapp 1a i ombyggnaden av D-huset börjar den 11 januari. Då berörs lärosalarna och verksamheterna längs Mäster Mattias väg. Lärosalarna som ska byggas om till kontorsmiljöer för universitetsförvaltningen och universitetsledningen och beräknas vara färdiga i februari 2017. Området utanför D-huset kommer att stängas av och bli byggområde enligt bilden/kartan.

Verksamheter som flyttar är:

  • Två avdelningar på IBL flyttar till Terra, plan 2 och 4, i mellandagarna.
  • Receptionen flyttar till B-huset, Signalen, den 18 december.
  • I april flyttar bibliotekets medarbetare ur sina kontorslokaler och kommer att sitta i paviljonger bakom biblioteket.
  • Pressbyrån flyttar till Key-huset siste februari.

 

Ombyggnaden innebär följande:

  • Gång- och cykelbanan längs Mäster Mattias väg närmast D-huset stängs av och hänvisning sker till den norra gång- och cykelbanan.
  • Ingångarna närmast Temahuset stängs av, samt ingång 33 vid fd LiU Reception, hänvisning sker till ingång 41 vid Vallabibliotekets entré.
  • Etableringsarbetet börjar vecka 2 och rivningsarbetet börjar i vecka 3 och pågår i cirka två månader, till och med mars.
  • Arbeten som kan medföra buller är håltagning samt rivning av mattor och lister på plan 3.

Verksamheterna som berörs av ombyggnationen kommer under byggfasen att bli inbjudna till brukarmöten med Akademiska hus, där man informerar om byggnationen.

De cirka 40 studieplatser och de två studentkök som försvinner ersätts i andra hus.
Här finns en karta över studieplatser och studentkök på campus (pdf)

 

 


2015-12-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-12-18