Göm menyn

LiU-forskning i nytt studenthus

När Studenthus Valla står på plats är tanken att LiU:s egen forskning ska finnas med i byggnaden. För Klas Ekelöw innebär det att han får tillämpa sin forskning i ett praktiskt case.

Bild: Klas Ekelöw, postdoc på avdelningen för energisystem på IEI.Hållbarhetsfrågorna står i fokus när det nya Studenthus Valla ska byggas. Ett av projektmålen handlar om att här kunna tillämpa LiU:s egen forskning. Och den möjligheten har Klas Ekelöw, postdoc på avdelningen för energisystem på IEI, fått.
- Det är väldigt roligt att få ett praktiskt och väldigt konkret fall att jobba med, något som faktisk ska genomföras. Annars tittar vi mest på generella miljöer för kontor och industri.

Uppdraget handlar om att göra datorsimuleringar över hur luften i studenthuset rör sig. Syftet är att försöka minimera möjligheten för matoset från studentkök och restauranger att ta sig vidare i byggnaden, till bibliotek och andra platser. Studenthus Valla kommer att vara en mycket öppen byggnad och då finns risken att matoset letar sig till utrymmen där det inte är önskvärt.

Bild från CFD-modellen som visar hur luften rör sig i Studenthus Valla.Under projektet jobbar Klas Ekelöw tillsammans med konsultfirman Sweco som har energiansvaret och designar ventilationssystemet för studenthuset. Uppdraget ligger nära den forskning som bedrivs på avdelningen för energisystem som haft liknande uppdrag tidigare.
- Det är dock inte så vanligt att man gör sådan här modellering på vanliga hus, säger Klas Ekelöw. Det används mest på kritiska saker som flygplan och gasturbiner, det är därifrån tekniken kommer.

I en CFD-modell (beräkningsströmningsdynamik) lägger Klas Ekelöw in fakta om huset; var man tar in och ut luft, hur mycket luft som behövs, temperaturer och värme från människor och utrustning. Sedan gör han en datorsimulering över hur luften, och därmed matoset, rör sig.
- Jag skulle också gärna vilja använda byggnaden som studieobjekt för att testa och utvärdera modellen, säger Klas Ekelöw. Vi har fört diskussioner men inte landat ännu. Det vi ska göra nu är en ny modellering i en andra omgång för att se hur vi kan förbättra möjligheterna ytterligare att förhindra matoset att sprida sig.

 

 


Elisabet Wahrby 2015-10-27
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-27