Göm menyn

Första lägesrapporten

En ny termin har börjat och här kommer den första lägesrapporten om projektet. Lägesrapporterna kommer att varvas med öppna informationsmöten precis som tidigare under projektet, men med tätare lägesrapporter då det kommer att finnas mer att informera om i intensiva perioder. Information om projektet och tidplan går alltid att hitta på vår hemsida.

Nyrenoverade Colosseum.Under sommaren har vi äntligen kunnat renovera Colosseum. Renoveringen innebär nytt golv, tak, väggar, belysning och nya flexibla möbler för att fortsättningsvis kunna använda Colosseum till mässor och biljettförsäljning men även skapa bättre gruppstudieplatser. Studenterna har efterfrågat en upprustning av C-huset och med denna renovering och öppnandet av ny restaurang och nytt café förra året hoppas vi att vi steg för steg skapar ett trivsammare C-hus.

Under sommaren har också Nationernas Hus fått en ordentlig ansiktslyftning och i samband med nyöppnandet 13 augusti bytte också NH namn till Kollektivet. Ett reportage med bilder från både Colosseum och Kollektivet kommer inom kort på vår hemsida.

I Campus LiUs relativt långa tidplan ligger den första etappen av D-husets ombyggnation näst på tur. Tidigt nästa höst ska universitetsledningen, universitetsförvaltningens kansli, HR-avdelningen, Ekonomi och forskningsfinansieringsavdelningen, Rättsavdelningen och universitetsdirektörens särskilda beredningsgrupp flytta in i nya kontorsmiljöer i D-huset. Ombyggnationen påbörjas troligen i november, alltså bara om några månader, innan dess är det många pusselbitar som ska läggas.

Korridor i D-huset, skissDe verksamheter som idag ligger längs med Mäster Mattias väg kommer att flytta till andra platser på campus. Pressbyrån kommer fortsätta sin verksamhet i Keyhusets nordvästra hörn, i det tidigare Språklabbet. LiU reception, telefonväxel och Teleservice kommer att flytta till Vallabiblioteket och receptionen och biblioteket kan då starta sitt kommande samarbete i och med byggnationen av Studenthus Valla. Internationella avdelningen flyttar från D-huset till HusEtt och kommer vara där tills de flyttar in i Studenthus Valla. De institutionsägda lärosalarna som ligger inom de nya kontorsmiljöerna kommer att få nya platser i närheten av institutionernas övriga lokaler. Övriga lärosalar kan tack vare LEA-utredningen ersättas av att man ökar nyttjandet av andra lärosalar på campus.

Vallabiblioteket kommer under ombyggnationen att vara öppet som vanligt dock kommer störningar förekomma vid rivningsarbetet. Så fort vi får en tidplan från Akademiska Hus för ombyggnationen kommer vi att gå ut med mer information om den och vi kommer löpande under ombyggnationen att informera om olika byggfaser och hur det påverkar de som vistas i huset.

Studenthus Valla, Skiss.För Studenthus Valla är vi inne i en intensiv planeringsperiod där ritningar granskas och projektörerna jobbar för fullt för att få fram systemhandlingar. Parallellt med detta arbete drivs delprojekt som är nödvändiga för funktionerna i det nya huset. Det handlar bland annat om olika stödjande tekniska lösningar för huset t ex för bokning av lokaler och ett ärendehanteringssystem för studentservice. Dessa projekt kommer att drivas på olika enheter på förvaltningen och de kommer vara färdiga att implementeras när huset står klart.

Under hösten kommer vi att hålla fler brukarmöten med de avdelningar som ska flytta till D-huset i etapp 1, samt fakultetskanslierna som flyttar till tillfälliga lokaler i Terra. Mötena kommer främst att handla om inredning, möbler och flyttplanering.

Det finns fortfarande möjlighet att besöka och provjobba i visningsrummet i D-huset, man kan gå dit spontant och sätta sig och jobba om det är ledigt. Vill ni boka rummet mailar ni till oss. Från och med november kommer delar av D-huset vara avstängt på grund av ombyggnationen, därför måste man passa på att gå dit innan dess.

Medarbetare i Visningsrummet i D-huset.Vi ser fram emot att kunna visa fler bilder och ge mer information om både Studenthus Valla och D-huset på vårt nästa informationsmöte som blir den 30 september kl 12.30-14.00 i Vallfarten.

Hälsningar
Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt och Frida Ekman, huvudprojektledare Campus LiU 2015

Mer information finns på: www.liu.se/campusliu2015 eller mail campusliu@liu.se


Elisabet Wahrby 2015-08-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-26