Göm menyn

Visningslokal i D-huset

Med start redan nästa vecka kommer ett visningslokal att börja byggas i D-huset. Lokalen visar hur de öppna kontorsmiljöerna kommer att se ut efter ombyggnad.

Skiss Kontor i D-husetOm universitetsstyrelsen fattar beslut om en nybyggnation av Studenthus Valla, där Origo nu ligger, samt ombyggnad av D-huset, kommer lärosalarna i D-huset utmed Mäster Mattias väg att byggas om till öppna kontorsmiljöer. Här kommer då en stor del av medarbetarna inom universitetsförvaltningen att ha sina arbetsplatser.

För att man ska kunna skapa sig en uppfattning om hur det kommer att se ut och kännas att arbeta i de nya lokalerna startar byggnationen av en visningslokal redan måndag 26 januari. I slutet av mars ska en öppen kontorsmiljö, med cirka tio arbetsplatser och tillhörande tre resursrum och ett mötesrum stå klart. Allt kommer att se ut som de framtida arbetsplatserna i D-huset, så när som på att ventilationen inte kommer att kopplas in.

Bygget innebär att den aktuella lärosalen, D38, försvinner ur bokningssystemet och intilliggande salar och lokaler tillfälligt stängs under byggnationstiden. Det kommer också att bli besvärligt att passera korridoren till Tema, lämpligen tar man en annan väg under byggtiden.
Skiss Kontor i D-husetUnder vecka 5-7 samt 9 sker rivning och annat arbete som kan medföra en del buller. Men eftersom intilliggande lokaler är stängda bör inte arbetet störa någon.
Akademiska Hus kommer att sätta upp skyltar som informerar om bygget.

Alla ytskikt i visningslokalen blir autentiska med askpanel, glaspartier, glasade dörrblad, textilmatta och en vägg målad i en av de utvalda accentfärgerna. Lokalen möbleras med olika varianter möblemang för att man ska kunna se olika alternativ av möblering. Resursrummen kommer att kunna användas och möbleras utifrån respektive enhets behov.

Mer information om visning av lokalen och bokning för de enheter som vill prova att arbeta här kommer senare.

(Klicka på bilderna för större bilder)

Viktiga hålltider

  • Måndag 26 januari: Byggstart
  • Vecka 5-7 och 9: Rivningsarbete och uppsättning av innertak som kan innebära buller
  • Slutet av mars: Visningslokalen klar
  • Efter påsk: Möblerna levereras
  • Vecka 16: Planerad invigning

 

Tidplan för uppbyggnad av visningsrum i D-huset (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2015-01-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-21