Göm menyn

Äntligen US!

Äntligen var det dags att ta det första spadtaget på den nya universitetsbyggnaden på Campus US. Den blir ett välbehövligt tillskott av bland annat lärosalar och grupprum.

Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar, centrumchefen på landstinget Micael Antamo och Consensus vice ordförande Fredrik Lindh tar första spadtaget.Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar, centrumchefen på landstinget Micael Antamo och Consensus vice ordförande Fredrik Lindh höll i spadskaftet den här råkalla oktobermorgonen då man äntligen kunde ta det första spadtaget till den nya universitetsbyggnaden.
Bygget skulle egentligen ha startat redan i maj men upphandlingen överklagades och byggstarten försenades.

- Välkommen in i byggsvängen, hälsade landstingets Tommy Skau och höjde sitt ciderglas mot den skara åhörare som samlats i byggropen där det i april 2015 ska stå en helt ny byggnad, hus 511. Det kommer sedan att byggas ihop, bland annat med ett glastak, med hus 001 som ska renoveras. I den nya byggnaden kommer det att finnas kontor, ytor för studenter såsom hörsal, case-sal, grupprum, studentkök och studerandeservice.
Byggnaden bidrar till ett mer samlat och livligare campusområde kring kårhuset Örat. Fredrik Lindh vill till och mer gå ännu längre.
- Det här tillskottet av fler lokaler med god kvalitet är helt avgörande för vårt campusområde och för studieresultaten. Studiemiljöerna blir bättre och campus livligare.

Hus 001. Bild: Carlstedt arkitekter

 

 

 

 

 

 

Hus 001-511 som det kommer att se ut. Bild: Carlstedt arkitekter


Elisabet Wahrby 2013-10-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-15