Göm menyn

Kåkenhus får nytt liv

Kåkenhus i NorrköpingNu börjar arbetet med att göra Kåkenhus på Campus Norrköping till en tätare och mer levanande byggnad med tydligare och trevligare entré mot Skvallertorget.

I Kåkenhus, som är Campus Norrköpings huvudbyggnad, finns stora publika ytor som idag upplevs som tomma och ödsliga. Universitets ambition är att göra Kåkenhus mer levande genom att förtäta och bättre utnyttja de stora ytorna.
Det gör man nu bland annat genom att skapa ytor för olika typer av läsplatser med eluttag för bärbara datorer och med bra belysning. Det kommer också att skapas fler studentkök där man kan värma medhavd mat.
- Målsättningen är att göra Kåkenhus bättre för framför allt studenterna, men också för de anställda, säger biträdande universitetsarkitekt Agneta Hägg-Knape (bilden nedan). Studenterna efterfrågar både läsplatser där man kan arbeta i grupp men också tysta, lugna platser där man kan sitta ostört, lite som på ett bibliotek. Därför skapar vi nu mer ändamålsenliga läsplatszoner för olika behov. Kåkenhus blir lite av ett test.
- Vi kommer också att möblera de fina uteplatser som vetter mot strömmen så att de kan utnyttjas bättre under den varma tiden på året, tillägger Agneta Hägg-Knape.

En annan viktig del i förändringsarbetet är att är att ge den tidigare anonyma entrén mot Skvallertorget en tydligare profil med kafé och läsplatser och på så sätt skapa ett naturligt flöde in i byggnaden.
Samtidigt skapas ytterligare en entré i byggnaden mot campusbron som förbinder Kåkenhus med Kopparhammaren på andra sidan strömmen.

Agneta Hägg-KnapeTill Kåkenhus kommer också nya verksamheter att flytta in. Studentservice med bland annat karriärcentrum, koordinatorer för funktionshinder, internationella kontoret, centrala studievägledningen, Studenthälsan och centrala studerandeexpeditionen ska samlas på plan tre. Här kommer också att skapas en öppen kontorslösning för ITN, institutionen för teknik och naturvetenskap, och det externa forskningsinstitutet Acreo. Båda är framgångsrika och expansiva verksamheter som ska fungera som inspiration för studenter och medarbetare i huset.

Ombyggnaden av Kåkenhus är en del av Campus LiU 2015. Arbetet startar den 25 mars och beräknas pågå fram till den siste oktober. Universitetet och Akademiska Hus kommer kontinuerligt informera de som berörs om aktuella ombyggnationer och eventuella störningar i huset under byggtiden.

 

Se ritningar på Kåkenus ombyggnad (pdf)


Elisabet Wahrby 2013-03-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-06-20