Göm menyn

Kontaktvägar för Studenthuset

För medarbetare och studenter i Studenthuset finns olika kontaktvägar för att få hjälp med olika sorters frågor som gäller byggnaden och funktioner i den.  

Varje verksamhet som finns i huset har en kontaktperson som är den som ni i första hand vänder er till, och denna person kommer hjälpa till att kanalisera frågor rätt. Om du inte vet vem din kontaktperson är vänder du dig till din chef. 

 

Övriga frågor hänvisas till LiUs centrala kontaktvägar: 

 

Emissoner och lukt från nya material

I en ny byggnad med mycket nytt material kommer det under en period avges emissioner från framför allt nya möbler och textiler vilket ger ifrån sig en viss lukt kan uppstå en tid efter inflyttning. För att minska det kommer ventilationen att vara igång extra under en början. 

Vi hoppas att ni kommer att trivas i det nya Studenthuset!

 

Bra att veta för dig som arbetar i huset

  • Kortläsarna är av ny modell och i och med det behöver man hålla kortet vid kortläsaren ett par sekunder för att läsaren ska reagera. 
  • För att gå ut genom en kortläsardörr ska man trycka på handtaget som vanligt. I vissa dörrar hänvisas man till armbågskontakten, detta är ett fel i installationen och kommer att ändras, men så länge får ni använda armbågskontakten i dessa dörrar, följ anvisningarna som finns vid dörren. 
  • Använd inte nödhantagen om det inte är en nödsituation. När man drar i nödvredet låses dörren upp och förblir olåst, vilket blir en säkerhetsrisk.
  • De felanmälningar och önskemål om ändringar som kommer in via felanmälningen kommer att bedömas som hanteras före eller efter invigningen. Det som är prioriterat kommer lösas innan invigningen den 30/8. Under invigningsveckan kommer inga arbeten eller leveranser pågå. Det som bedöms som ej prioriterat kommer hanteras efter den 5/9. 
  • Det är inte tillåtet att möblera om, detta gäller både i offentliga utrymmen och i kontorsmiljöer. Detta beror dels på att möbler fortfarande levereras och vi behöver inventera möbelleveranserna. Det beror också på skaderisken för dig som medarbetare, det är bättre att det görs av personer med rätt verktyg och kunskap om tunga lyft. Det är också viktigt utifrån att något skulle gå sönder eller skadas i samband med att det flyttas. Detta gäller även skrivare och annan teknisk utrustning.
  • Sätt inte upp egna skyltar. Om ni har behöv av skyltning kontaktar ni Campusutvecklingsenheten. Detta beror på att vi har en sammanhållen och enhetlig skyltning i huset som gör det enklare för besökare att hitta. Om det sätts upp lappar som inte följer detta skapar det förvirring kring vem avsändaren är och om det är en officiell skylt eller något som vem som helst har satt upp. 
  • Under invigningsveckan den 30/8 tom 5/9 kommer det pågå många olika aktiviteter i och runt huset. Mer information om detta kommer att komma, programmet finns att läsa på www.liu.se/studenthuset

Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-07