Göm menyn

Genomförda projekt i Campus LiU

Campus LiU har pågått sedan 2012 och omfattar en rad större och mindre om- ny- och tillbyggnader. Många stora projekt kan bockas av på listan.

Läsplatser och uppehållsytor

Nya läsplatser i A-huset, Campus VallaFler läsplatser är det som efterfrågas mest av studenterna. I slutet av februari 2013 invigdes 150 nya läsaplatser i A-huset. Med nya bord, stolar och eluttag för datorer och annan elektronisk utrusning finns nu runt den öppna ytan vid hörsalen ACAS.
Ungefär samtidigt fick också D-huset nya läsplatser.

Uppehållsytorna i C-huset, Campus Valla, ska fräschas upp. Våren 2014 startade ett projekt där studenterna själva står för idéerna. Tanken är att börja i Colosseum och sen gå vidare med övriga ytor.
Ett 30-tal salar samt korridorerna i de äldsta delarna av C-huset målades om i början av 2013 och också toaletterna har renoverats.
Under sommaren 2015 renoverades Colosseum, den stora uppehållsytan mitt i byggnaden, och fick nytt golv, nymålade väggar, ljusramp i taket och specialgjorda möbler.
Bild: Nya möbler med eluttag vid Blå TorgetUnder 2017 togs ett rejält grepp om övriga uppehållsytor i C-huset. Golv, väggar och tak renoverades, alla läsplatser fick nya möbler för olika behov, fler eluttag, studentkök och mikrovågsugnar och alla dörrar till lärosalarna byttes mot glasdörrar.

Hyllan i Kårallen, ovanför Amigo, var en bortglömd och ganska tråkig hörna fram till hösten 2013. Då blev hyllan en ganska mysig bibliotekslounge som fick namnet Chilla.

Uppehållsytan Blå Torget i B-huset fick ett välbehövligt lyft i samband med att renoveringen av D-huset då studentkök och uppehållsytor för studenter ”försvann”. Blå Torget var tidigare en ganska dåligt utnyttjad yta. Men under sommaren 2016 gjordes en totalrenovering med bland annat 50 nya sittplatser och ett studentkök. Taklanterninerna togs fram och släpper nu in dagsljus och möblerna är renoverad och eluttagen har blivit fler.

Vallabiblioteket skapade under hösten 2017 med hjälp av möbler från Återbruket ett 50-tal nya läsplatser i olika varianter. Platser som också fungerar som testmiljö inför flytten till studenthuset.

 

Restauranger och Caféer

Zodialem Te- och nudelbarZodiaken Te och nudelbar i Zenit öppnade hösten 2012. Här kan man göra sin egen kombination av asiatiska rätter på en nivå som passar både mage och plånbok. Eller så tar man bara en fika. Det hela serveras i klassisk biblioteksmiljö. Samarbetet med Akademibokhandeln var vid invigningen helt unikt.

Café Moccado slog upp portarna i A-huset i oktober 2012 och i C-huset i mars 2013.

Universitetsklubben öppnade i november 2012, en helt ny typ av mötesplats på Campus Valla för universitetsanställda och deras gäster. Det var den tidigare restaurang Vallfarten som byggdes om och moderniserats för att passa för luncher, sammanträden avkoppling, seminarier och after-workträffar.

Carlson´s Barbeque i C-huset, Campus Valla, invigdes i mars 2014. LiU blev först med detta koncept med amerikansk touch och svensk kvalitet av hamburgare såsom pulled pork eller vegetarisk i kombination av olika tillbehör. Dessutom hakade man på trenden med frozen yoghurt, en lösning där man själv tar, väljer tillbehör från en buffé och betalar per vikt.

Café Prego i Kåkenhus smygstartade med caféutbud men växlade under hösten upp och serverar nu också lunch.

Studentkök

Fler mikrovågsugnar efterfrågas ständigt av studenterna.
I början av 2013 fick G-huset ett eget studentkök med både mikrovågsugnar och kylskåp i anslutning till läsplatsern i G-huset.

Täppans första och hittills enda studentkök invigdes av rektor i april 2013. Köket har 15 mikrovågsugnar, kylskåp, källsortering och är anpassat för funktionshindrade med bland annat några lågt placerade ugnar och diskbänk.

I anslutning till Blå Torget har ett studentkök med mikrovågsugnar tillkommit.

I C-huset har ett nytt studentkök byggts, ett har renoverats och en mikrovågsvägg har tillkommit.

En mobil mikrovågs-vagn med 18 mikrovågsugnar finns sedan 2016 varje dag vid lunchtid i Key-huset.

Salar

Testsal i C-huset.Tre testsalar i C-huset iordningställdes under hösten 2012 för att lärare och studenter skulle få möjlighet att tycka till om hur en modern lektionssal kan se ut. Under våren 2013 genomfördes också en enkätundersökning där 77 personer, med olika koppling till undervisningen, svarade på frågor om hur en bra lärosal ska se ut.

Projektorer i alla salar ska ingå som basutrustning i alla LiU-gemensamma salar. I slutet av oktober sattes den sista av projektorn upp. Nu finns totalt 150 projektorer som basutrustning i alla LiU-gemensamma salar på tre campus.

Trådlöst nätverk är viktigt på ett universitet. Arbetet med att bygga ut och öka kapaciteten på det trådlösa nätverket på hela LiU startade under våren 2013 och i juni samma år driftsattes det nya systemet inom i stort sett hela LiU.

Hörsalen C4 i C-huset på Campus Valla fick en rejäl ansiktslyftning under hösten 2013. Helt ny hörsalsmöbel med blå stolar, eluttag till varje plats, nytt podium och tavlor som hanteras manuellt.

Bild: Teknik i Sal S41, C-husetSal S41 i C-huset är sedan våren 2018 en ALC-sal, Active Learning Classroom. Efter att ha testat en ALC-sal under Bo- och samhällsexpot Vallastaden kunde erfarenheter tas med till den nya ALC-salen i C-huset.
I salen finns sju runda, fasta bord för studenterna och en lärarplats. Vid varje studentbord finns möjlighet att koppla upp dator, telefon eller i-pad och till varje bord hör en väggfast skärm. Läraren kan styra vad som visas på skärmarna. Här finns också vanliga whiteboards och möjlighet att visa storbild på en av väggarna. Variationer och möjligheter är många. Syftet med ALC-salen är att stödja olika typer av pedagogik.

Dörrarna till alla lärosalar i C-huset har bytts ut till glasdörrar

 

D-huset

Bild: Rektor Helen Dannetun inviger det ombyggda D-husetOmbyggnaden av D-huset påbörjades i januari 2016. De delar som berördes var lärosalarna och verksamheterna längs Mäster Mattias väg. Lärosalarna byggdes om till kontorsmiljöer för universitetsförvaltningen, universitetsledningen och fakultetskanslierna, alltså de medarbetare som tidigare satt i byggnaden Origo. Två avdelningar på IBL fick sina lokaler renoverade. Ombyggnaden innebar också att bibliotekets medarbetare flyttade till tillfälliga paviljonger där de kommer att sitta fram till dess att Studenthuset är klart.

I april hade alla medarbetare flyttat in respektive tillbaka till D-huset och rektor Helen Dannetun invigde högtidligen de nya lokalerna.
Strax därefter påbörjades nedmonteringen av Origo för att kunna ge plats åt det nya Studenthus Valla.
Hösten 2019 påbörjas renoveringen av de sista delarna av D-huset där ytterligare tre av universitetsförvaltningens avdelningar ska flytta in våren 2020.

Kåkenhus

Lokaler under ombyggnad till läsplatserKåkenhus är Campus Norrköpings huvudbyggnad. Här finns stora publika ytor, som före ombyggnaden, upplevdes som tomma och ödsliga. Universitetets ambition var att göra Kåkenhus mer levande genom att förtäta och bättre utnyttja de stora ytorna.

I mars 2013 började en omfattande invändig upprustning av Kåkenhus. En förändring blev att skapa ett naturligt flöde in i byggnaden. Den tidigare ganska anonyma entrén mot Skvallertorget fick en tydligare profil med café och läsplatser.

Fler och olika typer av läsplatser är något studenterna efterfrågat. I de långa stråken som löper genom huset och som tidigare stod mer eller mindre tomma skapades zoner med läsplatser, både för enskilda studier och för arbete i grupp. Studenterna har också fått fler och bättre studentkök.

Den öppna kontorslösningen blev ytterligare stor förändring. Den skapades för ITN och det externa forskningsinstitutet Acreo, efter önskemål från medarbetarna själva.

Tre tydliga entréer kan man nu tala om i Kåkenhus. Förutom den mot Skvallertorget finns sedan ombyggnaden en entré mot gångbron som förbinder Kåkenhus med Kopparhammaren på andra sidan Strömmen. Också biblioteket har fått en helt ny entré på plan tre. Nyinvigningen av Kåkenhus förättades av rektor i januari 214.

Kopparhammaren 2

Kopparhammaren 2Första spadtaget till Kopparhammaren 2 på Campus Norrköping togs i augusti 2013. Då höll rektor Helen Dannetun, landshövding Elisabeth Nilsson, kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) och representanter från fastighetsägaren Klövern i spadskaften.

Genom att teckna hyresavtal för Kopparhammaren 2 fick LiU tillgång till 5 000 kvadratmeter lokalyta som ersättning för delar av kvarteret Spetsen och Gropen och samtidigt ett mer sammanhängande campusområde kring den nya campusbron.

Kopparhammaren 2 består av tre sammanhängande huskroppar, varav den ena brann ner 2010. Här har Klövern byggt ett nytt hus, ett hus har renoverats och det tredje huset hyr LiU till rabatterat pris för eventuellt framtida behov.

Miljömålen ställdes högt inför byggnationen. Med bland annat sedumtak och solpaneler ska den nybyggda delen klassas som Miljöbyggnad Guld och den ombyggda delen som Miljöbyggnad Silver.

Men att bygga miljövänligt i ett kulturintressant område som industrilandskapet är inte helt enkelt. Balansen mellan kulturintresset och miljöintresset kan vara svår. Ambitionen har dock inte varit att återskapa det hus som brann ner, som dessutom lär ha varit Norrköpings äldsta industribyggnad, utan att bygga ett nytt hus som passar in bland det gamla. Kopparhammaren 2 har bjudit på fler utmaningar. Med sin placering alldeles invid Strömmen har det varit lite som att bygga i Venedig.

I oktober 2014, drygt ett år efter första spadtaget, kunde rektor Helen Dannetun klippa bandet och förklara Kopparhammaren 2 för invigt.

Den sista tredjedelen av Kopparhammaren 2 började renoveras under 2017. Eftersom LiU sagt upp hyresavtalet för Bomullsspinneriet (som ett led i ambitionen att samla all verksamhet runt Strömmen och Campusbron) behövdes fler lokaler för undervisning. Den gamla textilfabriken har renoverats med varsam hand för att bevara kulturhistoriska värden. I juni 2018 var Bomullsspinneriet tömt och Kopparhammaren var redo att ta emot studenterna lagom till höstterminens start samma år.

Nya HUB

Läsfåtöljer i väntan på att placeras ut på HUBUniversitetsbiblioteket på Campus US, HUB, hade många år på nacken när ett gäng kåraktiva studenter våren 2013 tog initiativet att försöka få till ett lyft av biblioteket. Det handlade inte om en total ombyggnad, mer av en ansiktslyftning med flexibla läsplatser och grupparbetsplatser, skönare fåtöljer, ny färg på väggarna, ommålade hyllor, ny belysning och nytt golv. Renoveringen måste göras under sommaren då få studenter är på universitetet.

För att hinna var man tvungen att tjuvstarta. Så redan i slutet av maj 2014 började bibliotekets medarbetare, med hjälp av inhyrda studenter, tömma bokhyllorna och packa böcker i pallkragar. Den 9 juni var biblioteket tömt, ett ”mini-HUB” etablerats i en lärosal och renoveringen kunde starta.

Det blev ett intensivt renoveringsarbete hela sommaren för att hinna klart till invigningen den 7 oktober 2014.

Universitetshus på Campus US

Hus 511 på Campus US.Redan 2010 konstaterades det i en utredning att universitetet behövde nya lokaler på Campus US. Behovet har inte minskat sedan dess. Med bland annat fler platser på läkarprogrammet har behovet ökat ytterligare sedan dess.
En ambition med ett nytt studenthus på US har också varit att få ett mer samlat och livligt campusområde kring Kårhuset Örat.

I oktober 2013 togs det första spadtaget till det nya Hus 511. Med bryggor och glastak har huset byggts ihop med det renoverade Hus 001. I byggnaderna finns lärosalar, hörsal, casesal, grupprum, studentkök och samlad studentservice. På de över planen finns kontor och arbetsplatser för universitetets medarbetare.

Byggtiden har inte varit utan buller och bekymmer. Eftersom Hus 511 ligger på en bergknalle och man dessutom skulle ner två våningar, krävdes flera månaders sprängningsarbeten. Det krävde också oerhörd försiktighet eftersom man sprängde så nära en befintlig byggnad och i närheten av känslig forskningsutrustning i byggnaderna runt om.

Den nya byggnaden, ritad av Carlstedt Arkitekter, är 8 000 kvadratmeter stor och den renoverade byggnaden 4 000 kvadratmeter. Glasfasaden är en så kallad hybridfasad, ett dubbelt glasskikt med belysning mellan, skapad av den amerikanske konstnären Spencer Finch.I byggnaden har salar och mötesrum fått namn efter mer eller mindre kända medicinalväxter. Och den 24 augusti 2015 kunde huset invigas av Consensus ordförande med uppmaningen: Använd huset! Ta väl hand om det!

I januari 2016 invigdes Hus 448, en av de fyra nya huskroppar i anslutning till sjukhusets huvudblock. På LiU:s våningsplan finns hörsal för 130 personer, en casesal för 80-90 personer, lärosalar, fem basgrupprum och studentkök.
Också i Hus 443 har LiU fått nya lokaler, bland annat för CMIV, en stor forskningsavdelning med bland annat datortomografi, magnetröntgen och visualiseringsbord. Också hudkliniken med stor forskningsavdelning en forskningsavdelning för kliniska prövningar finns i Hus 443.

Bild: Märkesbacken i Kårhuset KollektivetKårhuset Kollektivet

Nationernas Hus inne i centrala Linköping fick 2015 både nytt namn och nytt utseende. Lokalerna var från början ett gammalt Folkets Hus, miljön var inte världens roligaste och lokalerna inte särskilt väl utnyttjade. Därför utlystes en idétävling bland studenterna och två år senare hade delar av de vinnande förslagen blivit verklighet och byggnaden fått namnet Kårhuset Kollektivet.

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-03