Göm menyn

Ombyggnation av HUB – tidplan och konsekvenser

Under våren 2013 tog ett gäng kåraktiva initiativet att försöka få till ett lyft av Hälsouniversitetets bibliotek. Man insåg ganska snart att biblioteket har stor potential, och att man med små förändringar kan åstadkomma ett flexibelt bibliotek som håller i minst tjugo år till. Nu blir det av!

Tidplan ombyggnad av HUBDen röda tråden i biblioteket blir ett zontänk; med alltifrån lite högre ljudnivå för grupparbete vid ingången till en tyst läsesal längst in i biblioteket. Läsplatserna blir flexibla, med såväl klassiska sittplatser som grupparbetsplatser och skönare läsfåtöljer.

Vad innebär det för mig?
På lite längre sikt blir resultatet av projektet att vi kan nyinviga ett fräscht bibliotek på Campus US redan hösten 2014, med förhoppningen att detta ska komma många generationer studenter till glädje och nytta. På vägen dit finns det dock ett antal hinder, som vi självklart försöker lösa på bästa tänkbara vis. Ombyggnationen kommer att ske under sommaren, men vissa delar måste påbörjas redan i mitten av maj – och vissa delar avslutas i september. Det kommer alltså inkräkta på respektive terminer. I maj och september kommer emellertid den största delen av biblioteket att vara öppen som vanligt; hantverkarna är väl införstådda med att HUB är en studiemiljö och kommer att göra allt de kan för att störa så lite som möjligt (stora bullerkrävande arbeten förläggs till tidiga morgnar etc.).

På tidslinjen till höger (klicka på bilden för pdf-format) kan du se varje etapp av ombyggnationen. Den 12 maj börjar utrymning av den del av HUB som är till vänster om ingången och från den 16:e maj stängs denna del av biblioteket av (grupprum 1 – 7 blir otillgängliga och ytan skärmas av med någon form av provisorisk vägg). Bibliotekets mötesrum ”Hjärnkontoret” kommer att vara bokningsbart som grupprum (via låneexpeditionen) från och med den 17 maj.

Måndagen den 26:e maj börjar tömning av den stora bibliotekslokalen, men biblioteket har öppet med tillgång till litteratur och läsplatser i ytterligare en vecka. Litteratur som används mindre frekvent plockas under veckan ner och arkiveras. Denna litteratur blir således inte tillgänglig under sommaren. Lördag 31 maj och söndag 1 juni har biblioteket utökade öppettider, 11.00 – 18.00. Söndag 1 juni flyttas all kurslitteratur upp till Rönnen (plan 10), där den kommer att finnas tillgänglig för lån under hela sommaren.

Måndag 2 juni till söndag 24 augusti kommer HUB i sin ordinarie form att hålla stängt. Kurslitteraturen kommer att finnas tillgänglig hela sommaren i ett provisoriskt ”Mini-HUB” i Rönnen. 2 – 5 juni kommer Rönnen att ha bibliotekets normala öppettider; Måndag – onsdag 8.00 – 21.00, torsdag 8.00 – 16.00. Som ett komplement till övriga lokaler på Campus US öppnas salarna Almen och Björken, plan 10, för tentaläsning kvällstid 2–4 juni.

Från 9 juni är Rönnen bemannad 10.00 – 12.00 under vardagar. Personal kan kontaktas via telefon 010-1031428 mellan 9.00 och 12.00 och via e-post hub@bibl.liu.se.

Måndagen den 25 augusti ska enligt planerna samtliga böcker vara på plats i nya fräscha lokaler, och HUB slår upp portarna igen. Ytan längst in i lokalen, vilken blir en tyst läsesal, kommer att färdigställas under september månad.

Vi hoppas på förståelse för att vi har gjort och gör vårt yttersta för att renoveringen av Hälsouniversitetets bibliotek ska gå så smidigt som möjligt. Givetvis går det inte att undvika störningar helt och hållet vid en så här omfattande ombyggnation, men förhoppningen är att vetskapen om ett nytt och fräscht bibliotek redan till hösten gör det lättare att härda ut.

Med förhoppning om en bibehållen studiero inför eventuella examinationer, samt önskan om en trevlig vår och sommar!

Arbetsgruppen för ”Framtidens HUB”

Eva Sofia Svensson, Avdelningschef HUB

Anna Linnarson, inredningsarkitekt LiU

Fredrik Lindh, studentrepresentant Consensus

Oskar Lyding, studentrepresentant Consensus

Irene Rydberg, fakultetskoordinator HU

Benny Thorén, koordinator universitetsbiblioteket

Ann Wäster, bibliotekarie HUB

 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på framtidenshub@bibl.liu.se

Tidsplan - Detta händer i sommar (pdf)

 

 

HUB får nytt ansikte

Hälsouniversitetets bibliotek, HUB, har många år på nacken. Nu finns beslut om att ge biblioteket en ansiktslyftning. Men för det behövs studenternas idéer och förslag.

Hälsouniversitetets bibliotekÖver hela Linköpings universitet pågår en upprustning av campus, med målet att skapa framtidens studiemiljöer. På Campus US har nog ingen lyckats undvika att lägga märke till de byggnationer som pågår. Studenterna får stora delar av ett nytt hus bredvid nuvarande studentenheten, samtidigt som det också byggs studentkök, grupprum och föreläsningssalar i en av huskropparna vid Norra Entrén.
Nybyggnation är dock inte allt; för att få ett modernt, sammanhängande och trivsamt campus krävs också uppfräschning och ombyggnationer.
Nu har turen kommit till Hälsouniversitetets bibliotek, HUB.

Det är få studenter på Campus US som inte känner till HUB. Många spenderar stora delar av studierna där. Efter dialog mellan Consensus, HUB och universitetsarkitekt Karolina Ganhammar har universitetet nu beslutat att ge HUB ett ansiktslyft.

För att göra det bästa möjliga av den här fantastiska chansen behöver vi tips från experter. Och vilka är då mer lämpade än studenterna, som spenderar hela dagar på HUB?


Hur vill du att ditt vardagsrum ska se ut? Tänk utanför ramarna! Inga idéer och tips är dåliga.
Maila din dina synpunkter på mail: ideeromhub@consensus.liu.se
Vi kommer också sätta upp en förslagslåda på HUB där du kan lämna dina förslag och synpunkter.


HUB-projektet ingår i det större projektet Campus LiU 2015.

Nya HUB börjar ta form
Många idéer och förslag har kommit in till arbetsgruppen. På pappret finns nu förslag på hur Nya HUB kan komma att se ut.

 

 

Logotyper LiU och Consensus
 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29