Göm menyn

Styrgrupp

Per-Olof Brehmer, prefekt IEI, ordförande

Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt

Roger Klinth, prorektor

Robert Ericsson, avdelningschef Studentavdelningen

Joakim Nejdeby, IT-direktör

Pia Rundgren, HR-direktör

Maria Lokat, LUST-representant

Ellinor Sellgren, CAMO

Frida Ekman, sekreterare

Projektgrupp

Marina Geijer, projektledare, enhetschef Studentinformation och vägledning

Anki Saleteg, projektledare

Per Arvidsson, central studievägledare Studentinformation och vägledning

Denise Granat, kommunikatör för projektet

Sophie Dufwenberg, kommunikatör Studieadministrativa enheten

Magnus Johansson, kommunikatör, koordinator KOM

Erika Sjöding, samordnare UF-kansli

Julia Fasth Sahlin, koordinator Infocenter


Sidansvarig: denise.granat@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08