Göm menyn

FAQ - frågor och svar om Infocenter/En väg in

 

Vad är Infocenter/En väg in?  

Infocenter/En väg in är en del av Campus LiU-projektet. Tanken är att Infocenter ska bli den självklara vägen in till universitetet, därav projektnamnet ”En väg in”. Det ska vara en mötesplats för information, vägledning, service, självservice och försäljning. Infocenter kommer innebära fysiska receptioner på LiU:s campus (dock ej Lidingö) där personal kommer kunna besvara alla typer av frågor som våra studenter, besökare och anställda kan tänkas ha -  både över disk, via telefon och via ett ärendehanteringssystem.  

 

När kommer Infocenter införas?  

Infocenter kommer starta sin verksamhet 2 maj 2019. Invigningen sker i Växthuset på Campus US, utanför studerandeexpeditionen, från klockan 10. Varmt välkommen!

 
Vad innebär införandet av Infocenter? 

Infocenter innebär att En väg in ska skapas på alla campus. Vi kommer därför ersätta de nuvarande centrala studerandeexpeditionerna med Infocenter. Vi kommer även avveckla övriga receptionsfunktioner. Däremot kommer institutionernas egna studerandeexpeditioner initialt vara kvar, för utlämning av papperstentor med mera. Infocenter kommer att bemannas av nyanställd personal samt personal som tidigare arbetat på de centrala studerandeexpeditionerna och i växeln.

I och med Infocenter kommer LiU även införa ett nytt ärendehanteringssystem som ska förenkla handläggandet av frågor och hänvisningar för medarbetarna i Infocenter. Ärendehanteringssystemet heter TopDesk men kommer på LiU heta LiU-desk. LiU-desk ska, förutom att användas som ett ärendehanteringssystem, även fungera som en kunskapskatalog dit alla frågor och svar som Infocenter hanterar ska publiceras. Detta för att förenkla för personalen som bemannar Infocenter och växeln att svara på frågor men även för att göra deras arbete mer effektivt och servicegraden högre.

 

Varför ska LiU ha ett Infocenter?  

Många av våra studenter och besökare vet inte vart de ska vända sig med sina problem eller frågor då det finns många olika serviceenheter som hanterar olika saker på LiU. Ibland kan en fråga gå många varv innan den blir besvarad. Ibland blir den inte besvarad alls. 

Vi skapar En väg in genom Infocenter för att kunna ge bättre och säkrare service till LiU:s studenter, besökare och anställda. Projektet syftar till att hitta säkra hänvisningar så att frågor inte hamnar på fel ställen eller hamnar ”mellan stolarna", där målet är att förenkla för alla och sammantaget ge bättre service. Servicen ska vara effektiv och lösningsfokuserad: ju mindre tid våra studenter tvingas lägga på köer, väntetid och bli skickad runt på Campus, desto mer tid kan de lägga på sina akademiska studier. De ska bara behöva beskriva sitt ärende en gång. LiU tar sedan stafettpinnen och flyttar ärendet (via ärendehanteringssystemet) från generalist till specialist för att lösa frågan/problemet.

Införandet av Infocenter/En väg in kommer innebära att Linköpings universitet erbjuder en utökad servicenivå, högre kvalitet och likvärdig ärendehantering för studenter och besökare, både digitalt och fysiskt. Vi erbjuder därmed ett mer enhetligt och professionellt bemötande.

Läs mer om bakgrunden till införandet av Infocenter i förstudien till projektet

 

Kommer receptionerna och de centrala studerandeexpeditionerna ersättas av Infocenter?  

Ja. Servicecenter på Campus US och de centrala studerandeexpeditioner som finns på Campus Valla och Norrköping kommer ersättas med Infocenter.

 

Vilka kommer jobba i Infocenter? 

Infocenter kommer bemannas av personal som tidigare arbetat i de centrala studerandeexpeditionerna på våra campus samt växeltelefonister. Det kommer även in helt nya personer, såväl LiU-interna från andra enheter och personer som inte tidigare arbetat på LiU. Samtliga kommer gå utbildningar tillsammans under mars-april för att kunna ge våra studenter, besökare och medarbetare bästa tänkbara service.  

 

Vad kommer hända med telefonväxeln? 

Växelnumret 013-28 10 00 kommer att finnas kvar. Däremot tas växeln om hand av personal på Infocenter i och med införandet 1 maj. 

 

På vilka platser kommer Infocenter finnas?  

Infocenter kommer innebära fysiska receptioner i Kåkenhus (Campus Norrköping), Studenthus Valla (Campus Valla) och Växthuset (Campus US). 

På Campus Valla kommer dock Infocenter påbörja sin receptionsverksamhet i Hus Zenit, där studerandeexpeditionen finns nu. Växeltelefonin och övriga funktioner kommer då sitta i D-huset (rum D:369), från 1 mars till augusti kommer alltså D-huset få en tillökning med 15 personer. I augusti flyttar samtliga in i nya Studenthus Valla.

 

Vilka öppettider kommer Infocenter ha?  

Planen är att Infocenter ska ha öppet helgfria vardagar klockan 08-16.30.

På Campus Valla (då Infocenter flyttat in i nya Studenthuset i augusti) kommer Infocenter ha öppet till 20.00, då bemannat av studenter kvällstid, för att matcha universitetsbibliotekets öppettider.  

 

Vad kommer jag som anställd vid liu kunna få hjälp med i Infocenter? 

Infocenter ska kunna hjälpa dig med vilken slags fråga du än kan ha om livet på LiU, men även hjälpa dig med mer praktiska delar. Det kan handla om: 

 • IT-frågor 
 • Boka mötesrum 
 • Borttappade saker
 • Nyckelhantering 
 • Söka LiU-medarbetare 

 

Vad kommer jag som student kunna få hjälp med i Infocenter?  

Infocenter ska kunna hjälpa dig med vilken slags fråga du än kan ha om livet på LiU, men även hjälpa dig med mer praktiska delar. Det kan handla om vad som helst – stort som smått.  Det kan till exempel handla om: 

 • Studierelaterade frågor
 • IT-frågor 
 • Lokalfrågor 
 • Hitta på campus 
 • Boka grupprum 
 • Borttappade saker 

 

Hur kommer Infocenter kontakta mig som anställd om de får in en fråga som rör mig?  

Du som medarbetare kommer få ett mail från Infocenter. I mailet finns en länk in till Infocenters ärendehanteringssystem. Via länken får du access till ett ärende (en fråga) i ärendehanteringssystemet som du kan gå in och svara på.  I vissa ärenden kan det finnas flera personer som ska eller kan svara på ärendet. Är det fler inblandade i ärendet kan du se detta i systemet som du når via länken.   

   

Infocenter kunde inte svara på min fråga! Vad gör jag?  

Ge oss gärna feedback! Eftersom Infocenter kommer vara helt nytt kan det vara så att vi inte kan svara på din fråga så snabbt som vi skulle vilja. Tack vare din feedback kan vi bli bättre!

 


Sidansvarig: denise.granat@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15