Göm menyn

D-huset, etapp 2

 

Våren 2017 stod den första etappen i ombyggnaden av D-huset klart. Syftet med ombyggnaden av D-huset är att samla universitetsförvaltningens medarbetare som suttit utspridda i olika byggnader på Campus Valla. Nu pågår ombyggnad av D-huset etapp 2 mellan augusti 2019 – oktober 2020.

 • Tidplan: Byggnationen pågår i cirka 15 månader, mellan augusti 2019 till och med oktober 2020.
 • Inflyttning: Preliminär inflyttning oktober/november 2020
 • Entreprenör: Skanska
 • Verksamheter i D-huset (etapp 2):
  LiU IT
  Kommunikations- och marknadsavdelningen
  Fastighetsavdelningen
 • Övriga lokaler i D-huset (etapp 2):
  Mötesrum och mötesplatser
  Personalrum
  Trappa för samlingar
  Bokhandel (som flyttar från Zenit)

 

 

kontakt

Hanna Tegnered, Projektledare

 

 

gestaltningsbilder

 

Skiss, D-huset, etapp 2, sittrappa


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-10