Göm menyn

Linköpings universitet på Bokmässan
28 september - 1 oktober 2017

För tionde året i rad finns Linköpings universitet (LiU) genom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap på Göteborgs bokmässa 28 september - 1 oktober. Intresset för LiU:s forskare som föreläsare är stort

Bokmässan 2016
Från monterprogrammet 2015: Lars Wallner från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Årets Bok- och Biblioteksmässa äger rum i Göteborg 28 september - 1 oktober. Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap finns på plats.

Vi finns på samma monterplats som tidigare år, B05:69, mittemot Forskartorget.

Vi har ett monterprogram där du kan lyssna på intressanta föredrag med föreläsare från Linköpings universitet.

Forskarna kommer även att delta med programpunkter på andra scener under bokmässan. Du kan  lyssna till dem på Forskartorget och Bokmässans seminarieprogram.

 

Monterprogram

(B05:69)

Andra scener

Torsdag 28 september    
10:30 Kjell O. Lejon

Kan Luther användas till vad som helst?
Vi får i detta föredrag en kort inblick i hur Luther genom åren har använts av en lång rad olika grupper för att bekräfta en lång rad olika uppfattningar, såsom av ortodoxa och pietister, judar och nazister, traditionalister och HBTQ-aktivister. Kan man verkligen använda Luther till vad som helst? Vad skulle Luther själv ha sagt?

 

Forskartorget
Torsdag kl 15:35
11:30

Maritha Johansson
Litteraturundervisning i bildningsperspektiv   
Hur påverkar olika länders syn på bildning och kulturarv litteratur- undervisningen i skolan? Hur socialiseras elever till olika sätt att förhålla sig till den skönlitterära texten? Här presenteras en jämförande studie om detta.

 

Forskartorget
Torsdag kl 09:15
13:30 Jesper Olsson

Att läsa medieekologier – om digital bildning
Digitala medier har integrerats till fullo i vardagen. De formar handlande, tänkande och upplevelser. Hur ska vi tolka och förstå dessa mediala ekologier av böcker och skärmar, texter och mjukvara? Är det nödvändigt med en digital bildning som komplement till mer traditionella färdigheter?

 

Forskartorget
Torsdag kl 09:40
14:30 Tünde Puskas

Kulturarv, tradition och religion i förskolan
Presentationen problematiserar förskolans uppdrag att överföra ett kulturarv från en generation till nästa. I en analys av tre videoobservationer, där frågan varför vi firar, jul, alla hjärtans dag och påsk diskuteras, visar det sig att berättelser med religiöst ursprung skapar en osäkerhet hos personalen.

 

Forskartorget
Torsdag kl 12:35
15:30

Anders Albinsson
Det var svinhögt typ 250 kilo
Lyssna till resultatet av en studie som undersökt utifrån förskolebarns perspektiv hur de använder matematik i legoleken för att kommunicera, lösa problem, konstruera och leka med sina legokonstruktioner. Matematiken som här beskrivs är barns mätande av längd, volym och tid.

 

Forskartorget
Torsdag kl 12:10
16:30

Mattias Åkesson
Min flykt över havet
Mattias Åkeson, konstnär, arbetar med scenografin till utställningen Min flykt över havet på Sjöfartsmuseet, Aquarium, i Göteborg. Här berättas om hur ett komplext innehåll kan gestaltas med tydlighet, pluralitet och mångfald.

 

Forskartorget
Torsdag kl 10:55
Fredag 29 september    
10:30 Linnea Stenliden

Så kan Hans Roslings vision utvecklas i alla klassrum
Att kunna bearbeta och analysera information ses som avgörande för vår förmåga att lösa de stora samhällsproblemen. Linnea Stenliden, universitetslektor, berättar om hur Hans Roslings vision kan utvecklas i alla klassrum genom kraften som Visual Analytics (visuella, interaktiva analysverktyg) erbjuder.

 

Bokmässans seminarieprogram Torsdag kl 12:00

Scenen Molnet
Torsdag kl 16:30

13:30 Magnus Hultén

Skola för bildning – arvet efter 1990-talet
I föreläsningen analyseras arvet efter 1990-talets reformer av svensk skola utifrån en av de centrala idéerna bakom dem, en ”Skola för bildning”. Målkonflikter och utmaningar i dagens skola som härstammar från 1990-talets reformer diskuteras.
 

Forskartorget
Torsdag kl 17:10
14:30 Cecilia Axell

Ökar Pettsson och Findus förståelse för teknik?
Kritiskt tänkande utgör en grundbult i den svenska skolan och här får vi höra hur skönlitterära barnböcker kan bidra till att eleverna utvecklar sitt tänkande om tekniken samt sitt förhållande till den.

 

Forskartorget
Fredag kl 10:45
15:30 Gissur Erlingsson

Ryktet om demokratins kollaps är överdrivet
Media talar ofta om demokratins kris: Partierna tappar medlemmar och misstron sägs vara djup. Vid en kritisk granskning av detta, återfinns emellertid en ljusare bild menar Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet. Misstron tycks inte så utbredd, medborgarnas uppdragsvillighet är stor och  medlemstappet ser ut att stagnera.

Forskartorget
Fredag kl 18:10

Bokmässans seminarieprogram Fredag kl 11:30

Lördag 30 september    
10:30 Hans Sjögren

Familjedynastier. Så blev Sverige rikt
I Norden finns flera av världens största familjeföretag. Lyssna till hur företag utvecklats till dynastier med växande inflytande i samhället. Familjedynastierna utgör en arena för makt och omsorg, passion och konflikt. Trots nutidens krav på kunskap består de, ty blod är tjockare än vatten.

 

Forskartorget
Lördag kl 12:50

Bokmässans seminarieprogram Lördag kl 15:00

11:30 Lisa Guntram

Som att få veta att man inte har något hjärta
Sverige är världsledande inom livmodertransplantation. Utifrån kvinnors erfarenheter av att leva med medfödd avsaknad av livmoder belyser Lisa Guntram ytterligare dimensioner av utvecklingen som kan fördjupa och nyansera den etiska diskussionen på området.
 

Forskartorget
Lördag kl 17:40
13:30 Björn Ivarsson Lilieblad

Direktrisernas tid – kvinnliga nöjesentreprenörer i Stockholm 1870-1920
Under sena 1800-talet kom kvinnor att få en framskjuten position inom den framväxande nöjesindustrin. Vilka var de och hur det var möjligt i en i patriarkal värld berättar Björn Ivarsson Lilieblad, filosofie doktor i historia, om.

 

Forskartorget
Söndag kl 09:40
14:30 Matilda Torstensson Wulf

De ensamma och kärleken
Med utgångspunkt i Märta Tikkanen och Henrik Tikkanens dialogiska texter diskuteras synen på författare, genialitet och varför det är så svårt att kombinera ett kreativt yrke med romantisk kärlek och familjeliv inom en heteronormativ kultur.
 

Forskartorget
Söndag kl 10:05
15:30 Göran Collste

Etik och kommunikation över kulturgränser
I efterdyningarna till en ökad invandring har betydelsen av ”svenska värderingar” betonats i den politiska retoriken. Här diskuteras föreställningen om svenska värderingar och att det är både möjligt och viktigt att kommunicera etik över kulturgränser.

 

Forskartorget
Söndag kl 14:05
16:30 Karin Zetterqvist Nelsson/Johanna Sköld

Finska krigsbarn under andra världskriget
Under andra världskriget anlände ca 70 000 finska barn till Sverige. Flertalet barn placerades i fosterfamiljer och ett mindre antal på barnhem och sjukhus. Vilka sociala och politiska konsekvenser fick barntransporterna och hur mobiliserades så många hem att ta emot barn från ett annat land?

Forskartorget
Söndag kl 15:10

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-12