Göm menyn

Forskare vid LiU som bloggar

 

Dr Hösts blogg om visualisering och lärande

Nyfiken på vad en forskare gör? Här skriver jag populärvetenskapligt om min och andras forskning. Jag är forskarassistent på Linköpings universitet, och från mitt kontor i Visualiseringscenter C i Norrköping gör jag mitt bästa för att hålla alla mina bollar i luften.

 

 

Texter från NATDID:s konferens FobasNT18 (Gunnar, 2019-07-05)

NATDID arrangerade förra året en konferens som heter Forum för forskningsbaserad NT-undervisning. Vi ville att den skulle vara en mötesplats för både lärare och forskare. Och det lyckades vi med, det var en ganska jämn fördelning mellan lärosäten och skolor. Nu har vi publicerat en bok med texter från deltagarna vid konferensen. Den går att […]


CKS nyhetsblogg

På CKS nyhetsblogg skriver CKS medarbetare om vad som är på gång kring CKS verksamhet och intresseområden.

Bloggens dagar är räknade (Josefina Syssner, 2017-12-08)

Som ni sett har det varit låg aktivitet på CKS nyhetsblogg senaste månaderna och vi har beslutat att stänga den helt vid årsskiftet. Vill du följa CKS verksamhet så hoppas vi att du går med i Facebook-gruppen Centrum för kommunstrategiska studier och följer oss på Twitter under CKS_LiU. Frågor? Kontakta då anna.valentinsson@liu.se, kommunikatör.


Bloggen Commons and Commodities - ett forskningsprojekt

Commons and Commodities är ett forskningsprojekt som undersöker hur gemensamma resurser, allmänningar, avgränsas och inhägnas – och det motstånd sådana processer möter. Vi studerar hur olika typer av allmänningar – både materiella och immateriella – på olika sätt privatiseras och inhägnas och hur detta påverkar de som brukar dem.

Till Commons and Commodities

 

 

Property – Place – Piracy (Martin Fredriksson, 2017-10-30)

If you want to get a glimpse of what we have been up to lately, take a look at the newly published anthology Property, Place and Piracy. The Book is edited by Martin Fredriksson and James Arvanitakis and contains 14 chapters that explore how property is constructed and appropriated in different ways . What can […]


Bloggen The everyday life of research in the Mediatization era

Den här bloggen handlar om hur medier på ett genomgripande sätt präglar forskningens vardag. Den dokumenterar aktiviteterna inom det treåriga nätverksprojektet ”Forskningens vardag i medialiseringens era”, som organiseras av ACSIS och Tema Q vid Linköpings universitet i samarbete med ICS, University of Western Sydney och ASCA, the University of Amsterdam. Nätverket finansieras av Riksbankens jubileumsfond genom områdesgruppen ”Vardagslivet och kulturens medialisering”.

Till The everyday life of research in the Mediatization era

 

 

Det finns för närvarande inget innehåll.


Odling som politik

Det här en blogg om politik och odling. I bloggen undersöker jag om och hur odling kan förstås som ett sätt att göra politik. Mitt namn är Ida Åberg och är doktorand i Statsvetenskap på Linköpings Universitet. Den här bloggen är en del i mitt doktorandprojekt, ett sätt för mig att testa mina tankar och hitta likasinnade.

Till odling som politik

 

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.Sidansvarig: andreas.engmark@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-26