Göm menyn

Forskare vid LiU som bloggar

 

Dr Hösts blogg om visualisering och lärande

Nyfiken på vad en forskare gör? Här skriver jag populärvetenskapligt om min och andras forskning. Jag är forskarassistent på Linköpings universitet, och från mitt kontor i Visualiseringscenter C i Norrköping gör jag mitt bästa för att hålla alla mina bollar i luften.

 

 

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


CKS nyhetsblogg

På CKS nyhetsblogg skriver CKS medarbetare om vad som är på gång kring CKS verksamhet och intresseområden.

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Bloggen Commons and Commodities - ett forskningsprojekt

Commons and Commodities är ett forskningsprojekt som undersöker hur gemensamma resurser, allmänningar, avgränsas och inhägnas – och det motstånd sådana processer möter. Vi studerar hur olika typer av allmänningar – både materiella och immateriella – på olika sätt privatiseras och inhägnas och hur detta påverkar de som brukar dem.

Till Commons and Commodities

 

 

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Bloggen The everyday life of research in the Mediatization era

Den här bloggen handlar om hur medier på ett genomgripande sätt präglar forskningens vardag. Den dokumenterar aktiviteterna inom det treåriga nätverksprojektet ”Forskningens vardag i medialiseringens era”, som organiseras av ACSIS och Tema Q vid Linköpings universitet i samarbete med ICS, University of Western Sydney och ASCA, the University of Amsterdam. Nätverket finansieras av Riksbankens jubileumsfond genom områdesgruppen ”Vardagslivet och kulturens medialisering”.

Till The everyday life of research in the Mediatization era

 

 

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Odling som politik

Det här en blogg om politik och odling. I bloggen undersöker jag om och hur odling kan förstås som ett sätt att göra politik. Mitt namn är Ida Åberg och är doktorand i Statsvetenskap på Linköpings Universitet. Den här bloggen är en del i mitt doktorandprojekt, ett sätt för mig att testa mina tankar och hitta likasinnade.

Till odling som politik

 

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.Sidansvarig: andreas.engmark@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-26