.
 

 

LiU STUDENT
 
LiU ANSTÄLLD
 
BIBLIOTEKET
 

 

Fotografi av studenter som sitter vid ett bord utomhus och diskuterar


Välkommen till LiU:s interna sidor!

I och med lanseringen av Linköpings universitets nya webbplats har vi, i väntan på intranätsprojektet, gjort om denna webbplats till interna sidor. Det innebär att du nu här hittar Insidan, Studentwebben och Biblioteket. Alla andra sidor har flyttats till liu.se.


 

Aktuellt

 

nyheter för Studenter

Avliden student

Studenten Niklas Åkesson avled den 4 juni 2019. Niklas studerade på läkarprogrammet, Medicinska fakulteten.

Anna Lombardi och David Engblom, två av Årets pedagoger.

Årets pedagoger utsedda

Det börjar bli en tradition för studentkårernas pristagare i "Årets pedagog" att samlas för en gemensam prisceremoni i Äppellunden på Campus Valla i slutet av maj. Så också i år.

Bild: Skylt Östgötakök på Garnisonsområdet

Östgöta Kök öppnar i Studenthuset

Det blir Östgöta Kök som kommer att driva restaurangen i nya Studenthuset. Lagom till terminsstart slår portarna upp till Fresh Market by Östgöta Kök där det vegetariska kommer ta stor plats på menyn.

Kollage av flaggor från hela världen.

13 miljoner euro för utbytesstudier

Höjd kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden – det är ett par positiva effekter för den student som väljer utlandsstudier via programmet Erasmus+. Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beviljat svenska högskolor drygt 13 miljoner euro, stipendiemedel som ger 5 800 studenter möjlighet att göra ett utbyte i Europa. Av dessa medel får Linköpings universitet får 702 650 euro.

Bild: Tre NärCon-deltagare tar selfie. Foto: Emma Andersson, NärCon

NärCon – detta händer

Sedan 2011 har LiU varit skådeplatsen för NärCon Sommar som lockar många tusen besökare. Även i år intar konventet Campus Valla, mellan 25 och 28 juli.

nyheter för anställda

 Bild: Medarbetare tittar genom glasögon

Stegvisa förändringar av verksamhetsstödet

När rektor Helen Dannetun nu beslutar om hur verksamhetsstödet vid LiU ska effektiviseras blir det efter en modell med mer stegvisa förändringar som genomförs under längre tid än vad Effektiviseringsuppdragets rapport föreslog tidigare i år.

Bild: Medarbetare tittar genom glasögon

Beslut om effektivare verksamhetsstöd

På fredag 14 juni blir det en direktsänd frågestund inför rektor Helen Dannetuns beslut om fortsättningen av uppdraget att effektivisera LiU:s verksamhetsstöd.

Bild: Pia Rundgren, HR-direktör

HR-status - de nya institutionerna

På våra tre nya institutioner; HMV, BKV och IKOS, som drar igång den förste januari 2020, pågår just nu den viktiga uppgiften med att bygga upp tre nya organisationer och verksamheter. I det arbetet pågår olika delar inom HR-området som HR-direktören, Pia Rundgren, håller ihop.

Bild: Eva Wessén, controller och projektledare för Hypergene.

Fler jobbar i Hypergene

I början av året driftsattes Hypergene, ett system som ska underlätta arbetet med komplicerade processer. Kvalitetsgranskningen är igång, nu jobbas det med riskanalys och verksamhetsplanering.

Bild: Miljöledningssystem

Miljösatsningar

Det händer mycket på miljöområdet på LiU nu. Nyligen undertecknade rektor Klimatramverket och beslut har tagits om att LiU:s miljöledningssystem ska vara certifierbart till 2021.

Från kalendarieT i höst

Blandade grupper i klassrummet

Workshop Didacticum
2 september

Förebyggande bemötande

Normer och hbtq-fokus
Workshop Didacticum
4 september

Det internationella
klassrummet, del 1

Workshop Didacticum
1 oktober

Medicinteknikdagarna

Konferens
2 oktober

SWEPSA 2019

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte
2 oktober

Pedagogisk utveckling:
Lärande i fokus

Konferens Medfak
8 oktober

 

Läs mer i Kalendariet


 

 


Till LiU-Nytt - Nyheter från Linköpings universitet   Campusbussen - Tidtabell och info Till LiU:S bloggarDagens lunchFramtidens LiU