.
 

 

LiU STUDENT
 
LiU ANSTÄLLD
 
BIBLIOTEKET
 

 

Fotografi av studenter som sitter vid ett bord utomhus och diskuterar


Välkommen till LiU:s interna sidor!

I och med lanseringen av Linköpings universitets nya webbplats har vi, i väntan på intranätsprojektet, gjort om denna webbplats till interna sidor. Det innebär att du nu här hittar Insidan, Studentwebben och Biblioteket. Alla andra sidor har flyttats till liu.se.


 

Aktuellt

 

nyheter för Studenter

Registreringsperioder höstterminen 2018

CSN:s logo

Studiestöd från CSN vid sjukskrivning på halvtid

Från och med den 1 juli kan studerande med vissa sjukdomstillstånd vara sjukskriven på halvtid och få ta del av CSN:s trygghetsregler vid sjukdom. Det gäller personer som har en sjukdom där de riskerar att få en eller flera längre sjukperioder. Idag krävs att den studerande är sjukskriven på heltid för att kunna ta del av trygghetsreglerna. Läs mer på CSN.

Två personer som laborerar inom elektronik.

Ny chans att jobba som studentmedarbetare

Nu har du en ny chans att söka en tjänst som studentmedarbetare inför kommande år. Denna gång ligger fokus på gymnasieskolan, med tjänster inom HR, statistik och lärarområdet. Sista ansökningsdag är 5 augusti 2018.

Pilottestning av kursvärderings-systemet Evaliuate avslutad

Från och med höstterminen kommer LiU:s nya kursvärderingssystem Evaliuate vara i bruk. Studenternas pilottestning av systemet är nu avslutad.

De två blivande faddrarna sitter och diskuterar.

De blir faddrar i höst

Redan i februari började planerna ta form inför mottagningen av de nya studenterna till hösten. Emma Wahlund och Viktor Lind är två studenter på Systemvetarlinjen som båda kommer att arbeta som faddrar under höstens mottagning av de nya studenterna.

nyheter för anställda

Bild: Medarbetare arbetar med Evaliuate. Foto: Charlotte Perhammar.

Evaliuate i skarpt läge

Från och med höstterminens start tas LiU:s nya kursvärderingssystem Evaliuate i drift och ersätter därmed KURT. Instruktion, i text och rörlig bild, finns på Evaliuates webbplats.

Illustration av dator.

Standardhårdvara för datorer införs

För att minska kostnader för datorinköp införs standardhårdvara för all datorutrustning som köps in på LiU.

Bild: Lagbok

Ny lag påverkar LiU

Den 1 juli fick Sverige en ny förvaltningslag, ramlagen för alla myndigheters verksamhet. Den nya lagen innebär vissa förändringar som man som anställd på en myndighet bör känna till.

Bild: Hände vid laptop. Foto: Istockphoto

IT-utbildningar i höst

Personlig hjälp, drop in, utbildningsdagar eller beställningskurser. Nu finns höstens IT-utbildningar på LiU-IT:s hemsida.

Bild: Anställda vid LiU

Nyanställd?

Några gånger per år arrangeras introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare. Försäkra dig om en plats och anmäl dig redan nu till nästa introduktionsdag i oktober.


 

 

Nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.

Bibliotekets öppettider i sommar

Sommar på biblioteket betyder kortare öppettider men längre lånetider.

Lånevillkor uppdaterade med anledning av GDPR

Billigare att publicera open access

Avtal med en rad vetenskapliga förlag låter LiU-forskare publicera OA i hybridtidskrifter utan extra avgift och utan fördröjning.

 

 

Från kalendarieT

Norddesign 2018

Nordisk konferens kring temat: Design i en tid av digitalisering
14 -17 augusti

Hur löser vi framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar tillsammans?

En eftermiddag med fokus på framtidens hälso- och sjukvård.
4 september

Internationell prioriteringskonferens – Priorities 2018

13 september

Lärande för en hållbar utveckling, seminarium 1

18 september

Forskning i framkant

Blodflödesbaserad bedömning av hjärtsjukdom: ”beyond the mainstream”
20 september

Strimmaföreläsning: Valet 2018

Valet och den svenska politiken står i fokus för höstens Strimman.
25 september

Forskning i framkant

Idrott utan skador – är det möjligt?
18 oktober

Läs mer i KalendarietTill LiU-Nytt - Nyheter från Linköpings universitet   Campusbussen - Tidtabell och info Till LiU:S bloggarDagens lunchFramtidens LiU