Tryggare barn på fritidshemmet – börjar med oss själva

Fritidshem

Att ha kompisar, få leka och känna sig trygg med både vuxna och barn är något alla elever har rätt att känna och uppleva på sitt fritidshem. På Folkparksskolans fritidshem i Norrköping har vi de senaste åren aktivt arbetat med att utveckla våra arbetsformer för att alla elever ska uppleva glädje och trygghet på vårt fritidshem, skriver Josefin Hollertz, Anton Lilja, Jimmy Nergården, Erik Landers, Annette Berggren och Elsa Karlsson, Folkparksskolan, och  Helene Elvstrand, LiU, i Venue.
 

 

Fokussamtal

Fokusgruppssamtal om svåra frågor

I ett aktuellt forskningsprojekt har fokusgruppssamtal visat sig vara en fruktbar metod för att tillsammans i grupp bearbeta, diskutera och reflektera över hur man i förskola och skola kan identifiera och stödja barn som bevittnar i våld i hemmet. Detta projekt har väckt frågan om en bredare användning av fokusgruppssamtal som pedagogiskt verktyg i förskola och skola, skriver Ann-MArie Markström och Ann-Charlotte Münger, LiU, i Venue.

Instruktioner

Förstår, följer och har elever nytta av lärares instruktioner?

Behöver elever vara detektiver för att förstå lärares instruktioner eller har de lärt sig att följa instruktionernas logik fastän de inte går att få ihop, undrar Marcus Samuelsson, Högskolan Väst i Venue?

Lärar-elev-relationen

Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens

Relationen mellan läraren och eleven är helt avgörande för om elevernas skolgång upplevs som god eller dålig, men också för elevens fortsatta väg i livet, skriver Louise Klinge i Venue.

Ordmoln

Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens

Den digitala samhällsutvecklingen skapar ett gigantiskt paradigmskifte för både skolan och lärarutbildningen. Här kan skolelever spela en viktig roll och bidra till lärarstudenters pedagogiska digitala kompetens, skriver Anders Skanetofth och Linnéa Stenliden i Venue.

Matematik

Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt

Elevers upplevelser av matematikundervisningen i skolan påverkar hur väl de lyckas i matematikämnet. Killar upplever att de i högre utsträckning än tjejerna har inflytande över innehållet och är mer delaktiga i undervisningen. Tjejerna upplever matematiken i skolan som svårare än vad killar gör, skriver Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson, Linköpings universitet, i Venue.

Man ser på kroppen att de hör pulsen

”Man ser på kroppen att de hör pulsen”

Sju grundskolelärare i musik har arbetat med learning study för att undersöka lärandeobjektet sväng i olika rytmiska mönster. Pernilla Ahlstrands studie visar hur undervisning har designats för att ge eleverna möjligheter att känna pulsen i kroppen och utveckla tajming. I den här artikeln i Venue fokuseras och diskuteras resultaten av genomförd studie.

 


Gilla oss på Facebook
 

Prenumerera

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri prenumeration!

Min e-mailadress: *

 

Skriv i Venue

Var med och bygg den beprövade erfarenheten.

Skriva i Venue, skrivtips, mall, med mera
 

Om Venue

Linköpings universitet, Lärarrummet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.


 

Tema


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 22 17:34:50 CEST 2017