Göm menyn

Fysik och nanovetenskap, 180 hp

Fysik och nanovetenskap, 180 hp


Som fysiker arbetar du oftast med teknik- och materialutveckling i forskningsintensiva branscher, men är också en värdefull tillgång i andra verksamheter, genom din förmåga att lösa problem och göra analyser och prognoser.

Fysik och nanovetenskap handlar om att känna till och förstå alla de beståndsdelar som bygger upp såväl universum som materia och material, från den största till den minsta skalan. Här läser du kurser inom teoretisk fysik, kvantmekanik, nanofysik och nanoteknik, och studerar på nära håll ämnen och fenomen som grafen och spinntronik. Det är avancerat, gränsöverskridande – och sällan vardagligt.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Studiestart: Höstterminen 2017
Anmälningskod: LIU-50175
Studietakt: Helfart
Ort: Linköping
Nivå: Grundnivå

 

Tobias, bloggande student

Tobias, bloggande studentI den här bloggen förmedlar jag bitar av hur det är att vara student, vad en blivande fysiker har i huvudet och på schemat, samt försöker ge en bild av vad som kan hända under fritiden när böcker och pennor vilar.

Läs Tobias blogg

Valborgshelgen (tobfj630, Sun Apr 30 23:20:18 CEST 2017)
Tråkig formalia (tobfj630, Tue Apr 25 12:09:34 CEST 2017)
Ljust (tobfj630, Sun Apr 23 18:10:44 CEST 2017)

Efter utbildningen

Som fysiker har du en utvecklad förmåga att lösa problem, vilket är en värdefull tillgång inom i stort sett allt utvecklingsarbete, inom både näringsliv och offentlig sektor. Materialområdet är ett nationellt prioriterat forskningsområde och fysiker inom detta område är eftertraktade både i industrin och på svenska och utländska universitet. Teoretiska fysiker arbetar ofta med teknik- och materialutveckling men du kan med dina kunskaper i analys också arbeta inom helt andra områden som till exempel försäkringsbranschen eller finansmarknaden. Du har också möjlighet att vidareutbilda dig på olika sätt om du vill bli ämneslärare i grundskolan eller gymnasiet.

Studiestart höst 2017

ÖppetÖppet för ansökan,
fram till och med 18 april

 

länkar om programmet

 

Mer om att plugga på LiU

 Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 24 13:17:59 CET 2017