Göm menyn

Strategi och kvalitetsarbete

Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.

Strategikarta LiUStyrelsen för Linköpings universitet beslutade i december 2012 om en ny strategikarta för LiU. Arbetet med att ta fram den nya strategikartan föregicks av ett brett strategiarbete initierat av rektor och har involverat många medarbetare. Under hösten besökte rektor samtliga institutioner för att diskutera och förankra den nya strategin.

Uppdaterad med ny design 2016. Det är enbart utseendet som är nytt, inte innehållet.

Strategikartan finns även på engelska och kan laddas ner via länken till höger.

 


Sidansvarig: maria.karlberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 25 10:02:01 CEST 2016