Göm menyn

Organisation

Linköpings universitet har en för svenskt högskoleväsen speciell organisation i och med att forskning och utbildning bedrivs vid 14 storinstitutioner där närliggande ämnen och teman är samlade. Institutionerna tillhör inte en enskild fakultet utan kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter.

Det finns fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten (tidigare Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (även kallad Tekniska högskolan), samt Utbildningsvetenskap. Dessa ansvarar för utbildning och forskning inom respektive område och leds av en styrelse.

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar bland annat för budget och policyfrågor.

Universitetets främste företrädare och ledare är rektor, som i likhet med alla rektorer på svenska universitet och högskolor är utsedd av regeringen. Rektors mandatperiod är sex år.

LiU:s organisation framgår av nedanstående figur.

 

Organisation Linköpings universitet


Sidansvarig: maria.karlberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 21 13:00:30 CEST 2015