Göm menyn

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen erbjuder stöd och service till verksamheterna vid Linköpings universitet genom samverkan, kompetens och tillgänglighet.

Universitetsförvaltningens uppdrag:

  • Stöd och service till universitetets kärnverksamhet och universitetsledningen.
  • Expert- och konsultstöd till universitetets kärnverksamhet och universitetsledningen.
  • Övergripande planering för och uppföljning av universitetets verksamhet.
  • Implementering av universitetets strategi.
  • Utveckling, förnyelse och förvaltning av stödprocesser och administrativa system.

Universitetsförvaltningen består av ledning, kansli samt åtta olika avdelningar som i sin tur är är indelade i enheter.

Genvägar till enheterna

 

 

Universitetsförvaltningens organisationsschema finns på intranätet.

 

Kontakta oss

Ledning

Kansli

För övriga kontaktuppgifter se respektive avdelning och enhet.

 

Besöksadress

Campus Valla 
Hus Origo

 

Postadress

Linköpings universitet
Universitetsförvaltningen
581 83 Linköping

 

 

 

Karta och öga - Var finns UF?

Sidansvarig: asa.borg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 21 13:52:58 CET 2017