Göm menyn

Tvärvetenskapliga seminarier

Organiserat av Magnus Herberthson, Matematik och tillämpad matematik.

Organisationskommitté:

    Oleg Burdakov (Optimeringslära)
    Martin Singull (Matematisk statistik)
    Jan Nordström (Beräkningsmatematik)
    Bengt Ove Turesson (Matmatik och tillämpad matematik)

Ett av de viktigaste målen med seminariet är att lära sig mer om intressanta tillämpningsproblem. Vi planerar att bjuda in personer från olika företag och universitetsinstitutioner. Vi kommer att be dem att ge en kort introduktion till deras område, förklara tekniska svårigheter som de har och diskutera problem som de för närvarande är intresserade av.

 

Aktuella seminarier

Onsdag 3 maj 2017, David Rule, MAI

Seminariet är ett samarrangemang med Matematiska kollokviet.

Talare: David Rule, MAI

Titel: TBA

Tid och plats: Onsdag 3 maj 2017, Hopningspunkten, 13.15–14.15

Sammanfattning: TBA


Fri Mar 03 15:22:00 CET 2017Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 13 15:25:51 CET 2017