Göm menyn

Välkommen till Optimeringslära

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet. För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion mm.

 

 

Vetenskaplig tidskrift redigerad vid avdelningen

Optimization Methods and Software

Optimization Methods and SoftwareSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 27 09:13:06 CET 2017