Göm menyn

Välkommen till Optimeringslära

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet. För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion mm.

 

SOAK 2017

Svenska operationsanalysföreningen (SOAF) och Matematiska institutionen vid Linköpings universitet bjuder in till Svenska operationsanalyskonferensen i Linköping den 19-20 oktober 2017. Om du är intresserad av att bidra med en presentation så vill vi gärna ha din intresseanmälan.


 

Vetenskaplig tidskrift redigerad vid avdelningen

Optimization Methods and Software

Optimization Methods and SoftwareSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 14 13:22:57 CEST 2017