Göm menyn

Välkommen till Matematik och tillämpad matematik

Inom grundutbildningen erbjuder vi runt 70 grundutbildningskurser på 27 utbildningsprogram, samt fristående kurser. Forskning bedrivs inom en rad områden, såsom kombinatorik, potentialteori, partiella differentialekvationer, funktionsrum, banachrum, inversa problem, dynamiska system, operatorteori, komplex analys, differentialgeometri, approximationsteori, relativitetsteori, aerodynamik, fraktalkodning, kommutativ algebra, riemannytor, dimensionsteori, ämnesdidaktik och matematikens historia.

Avdelningen är indelad i två enheter: Analys och didaktik (ANDI) och Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD).

Workshop: Geometric Analysis on Metric Spaces

22-24 maj 2017

Seminarieverksamhet

 

Månadens Problem

Här hittar du matematiska problem och lösningar som tidigare har ingått i Månadens problem.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 19 13:20:56 CEST 2017