Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-05-04

Seminarie/Workshop OBS! Inställt

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarier/Workshops I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. Våren 2017 Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-05-02
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G (Galaxen), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 286655.

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Seminarium - Centrum för kommunstrategiska studier
Med en allt större andel äldre medborgare ställs kommunerna inför nya utmaningar för att tillgodose olika behov av omsorg, vård och service. Hur ska landsbygdskommuner kunna erbjuda äldreomsorg med samma kvalitet som idag, till en växande andel äldre men med minskade skatteintäkter? Många äldre på landsbygden vill dessutom bo kvar hemma, vilket i sig ställer krav på kommunerna. Då får civilsamhället en allt större betydelse i omsorgen av dem. Civilsamhället i form av till exempel pensionsföreningar och kyrkan kompletterar den omsorg som kommunerna erbjuder. Marianne Abramsson kommer utifrån ett gjort forskningsprojekt att diskutera hur det här går till i tre östgötska landsbygdskommuner (Ydre, Åtvidaberg och Valdemarsvik) och visa vilka olika strategier de tre kommunerna använder sig av. Föreläsare: Marianne Abramsson, docent i kulturgeografi vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) vid Linköpings universitet. Kommunchef Monika Hallberg hälsar välkommen.
Sista anmälningsdag: 2017-05-02
Kl 13:30 - 16:00
Plats: Mötesrummet Fullriggaren i kommunhuset, Storgatan 37 i Valdemarsvik
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/valfard-for-alla-vt17?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2017-05-08

Docentföreläsning i Visualisering och medieteknik

Föreläsning - Institutionen för teknik och naturvetenskap
PhD Konrad Schönborn, ITN, håller en docentföreläsning över ämnet "Visualization in education: probing the role of interactive visualization for science learning"
Kl 13:15
Plats: VR-arena (G111), Kopparhammaren 6, Campus Norrköping
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2017-05-09

Doktorandseminarium 30%.

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Simon Härnbro, Avdelningen för socialt arbete, ISV, LiU
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@lliu.se, telefon 011-363247.

2017-05-11

60% seminarium - J Stenlund

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jörgen Stenlund har sitt 60% seminarium med titeln: Moving between scales – zooming in time. Abstract Moving between scales – zooming in time Several aspects of teaching and learning evolution is challenging, e.g. combining time scales of huge difference. One way of tackling troublesome knowledge of this kind in evolutionary education is by means of visualizations. The need for designers as well as for teachers and students to gain knowledge about how visualizations might contribute to fruitful teaching and learning is acknowledged. The way different visualisation of time in evolution affect learning will be discussed in this thesis. In one of the studies Design Based Research methodology is used to ensure ecological validity and proximity between research and practice in formal education. The study covers a time span of approximately two years and three iterations. The aim of the study is to understand how different visual representations of time affect learners’ perception of temporal aspects in an evolutionary process. The visualisation is designed as a map superimposed by animated areas representing the appearance, dispersal and disappearance of different species, or groups of species, in hominin evolution. Groups using the same animation but different representations of time are compared. The results indicate that different types of representations of time have different advantages and disadvantages depending on the specific educational purpose and focus. In a second study, the Deep Tree exhibit, a visualization of the history of all life on earth will be analysed regarding how evolutionary time is presented and perceived by students and visitors.
Kl 13:00
Plats: VR arenan, Kopparhammaren 6, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna ERicson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ulrika Wernesjö, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO201 Kopparhammaren 2
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-12

Disputation Katarina Elfström Pettersson

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Katarina Elfström Pettersson försvarar sin avhandling med titeln: Production and Products of Preschool Documentation. Entanglements of children, things, and templates. Opponent Annica Löfdahl
Kl 13:15
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-05-17

Mark E. Simon, Russian Academy of National Economy and Public Administration:"Grassroots Grown Out of Nowhere: Russian Estate-Stratified Society Faces the Struggle for the Public Sphere"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mark E. Simon är forskningsledare vid Center for Political Theory and Applied Political Science Russian Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA. Han presenterar sin forskning om gräsrotsrörelser i Ryssland. Seminariet hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka likic-brboric@liu.se, telefon 011-363645.

2017-05-18

Forskarkollegium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-19

Disputation Martin Harling

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Harling försvarar sin avhandling med titeln: Välja vara En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden. Opponent: Lisbeth Lundahl
Kl 13:15
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-05-23

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 10:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-05-31

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonna Larsson håller NorrUT seminarium med titeln: När fysik blir lärområde i förskolan
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Simone Scarpa, PhD, REMESO: "Multigroup residential segregation between ethnic groups in Stockholm Metropolitan Area"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se, telefon 011-363645.

2017-06-01

Breaking the cycle of violence and sexual abuse - transformation as a story of the expanded family network

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Margareta Hydén, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson & Anna Olaison, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

60% seminarium - J Boström

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johan Boström håller sitt 60% seminarium med titeln: Teknik och genus I förskolan. Läsare: Anette Olin, lector Göteborgs univ.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomullspinneriet, campus norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-08

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Marie Gustavsson, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-06-09

30% seminarium - A Vladavic

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Alma Vladavic håller sitt 30% seminarium med titeln: Naturvetenskap och teknik I fritidshemmet. Läsare: Jonas Hallström, bitr.prof. LiU.
Kl 10:15
Plats: B455, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-14

90% seminarium L Häll

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linda Häll håller sitt 90% seminarium med titeln: "Jag är störst på dagis". Görande av ålder i förskola.Opponent: Anette Hellman, docent i pedagogik, Göteborgs universitet.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-16

Disputation, Laura Machat-From

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Laura Machat From försvarar sin avhandling med titeln "Identity, Old(er) Age and Migrancy: A Social Constructionist Lens" Fakultetsopponent: Finnur Magnússon, Malmö högskola
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se.

2017-06-20

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-10-23

Fritidshemsbiennalen

Konferens - Linköpings universitet
2017-10-23 -- 2017-10-24 Fritidshemsbiennalen är tänkt som ett forum för att forskning och praktik ska kunna mötas och diskutera fritidspedagogiska frågor.
Plats: Flygeln, Louis De Geer, Norrrköping
För mer information se http://search.liu.se/?query=fritidshemsbiennalen, kontakta Helene Elvstrand & Anneli Carlbring, e-post fritidshemsbiennalen@liu.se, telefon 011-363355 & 011-363027.

2017-11-06

Doktorand/Professorslunch ISV

Internt - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
ISV inbjuder till gemensam doktorand/professorslunch den 6 November 2017, kl 12-14 I Utsikten/Kåkenhus
Sista anmälningsdag: 2017-10-26
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Utsikten/Kåkenhus/Campus Norrköping
För mer information kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.renhnolm@liu.se, telefon 011-363238.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014