Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-05-03

How do students disagree with each other in PBL groups (if at all)?

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
How do students disagree with each other in PBL groups (if at all)? An analysis of video recorded tutorial interaction (Preliminary title)(in English) Robert McQuade, Strathclyde University
Kl 10:15 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Michael Rosander, e-post michael.rosander@liu.se.

Matematiska kollokviet och Tvärvetenskapliga seminariet

Seminarium - Matematiska institutionen
David Rule, MAI, Linköpings universitet. Titel: The global boundedness of Fourier integral operators on local Hardy spaces.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med doktorand Ellen Söderblom Saarela (LiU) som kommer att prata om "Fe eller härskare? Partonopeu de Blois och den bysantinska kvinnan".
Kl 15:15 - 17:00
Plats: IKK4260, Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2017-05-04

Disputation - Sudeep Chenna Narendra

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sudeep Chenna Narendra försvarar sin avhandling "Systemic and local regulation of experimental arthritis by IFN-α, dendritic cells and uridine". Opponent Professor Natacha Bessis, Université Paris 13
Kl 09:00
Plats: Belladonna salen, hus 511 ing 76 Campus US
För mer information kontakta Mattias Magnusson, e-post mattias.magnusson@liu.se.

Disputation - Sudeep Chenna Narendra

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sudeep Chenna Narendra försvarar sin avhandling "Systemic and local regulation of experimental arthritis by IFN-α, dendritic cells and uridine". Opponent Professor Natacha Bessis, Université Paris 13
Kl 09:00
Plats: Belladonna salen, hus 511 ing 76 Campus US
För mer information kontakta Mattias Magnusson, e-post mattias.magnusson@liu.se.

Seminarie/Workshop OBS! Inställt

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarier/Workshops I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. Våren 2017 Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-05-02
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G (Galaxen), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 286655.

2017-05-05

Disputation - Dimitrios Venetsanos

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Dimitrios Venetsanos försvarar sin avhandling "Improving management of STEMI patients treated with primary PCI: Pharmacotherapy, renal function estimation and gender perspective". Opponent:Professor Sigrun Halvorsen, Oslo. Välkommen!
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

Samtal om queera livslopp-om att leva och åldras som lhbtq-person

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Anna Siverskog inleder med en föreläsning om sin avhandling: ”Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld”. Efter föreläsningen följer ett samtal om att åldras som lhbtq-person med Anna Siverskog, Christian Antoni Möllerop och Johanna Waara.
Kl 16:00 - 18:00
Plats: K3, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/forum-for-genusvetenskap-och-jamstalldhet, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2017-05-08

Lunchklubben – Visualisering i världsklass

Föreläsning - Linköpings universitet
Det finns inga begränsningar på möjliga tillämpningar av den visualisering som utvecklas vid Linköpings universitet. Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid LiU och direktör för Visualiseringscenter C uppdaterar oss på vad som är på gång. Nätverk, lunch och föredrag – öppet för alla (120 kr/betalas på plats och föranmäls).
Sista anmälningsdag: 2017-05-05
Kl 11:30 - 13:00
Plats: Visualiseringscenter C
För mer information se https://www.eventbrite.com/e/visualisering-i-varldsklass-lunchklubben-biljetter-33270513000, kontakta Marina Keteli, e-post lunchklubben@liu.se, telefon 013-282477.

2017-05-09

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

IKE Faculty Club - Christina Ekerfelt

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Välkomna till Faculty Club! Piska och morötter: Hur kan institutionsledningen påverka medarbetares aktivitet? Christina Ekerfelt, prefekt När vi möts kommer idéerna och kontakter knyts... Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45 - 18:15
Plats: Konferensrum Forum Östergötland, ingång 54, Campus US
För mer information se http://liu.se/medfak/ike/filarkiv/kalendariet/1.714258/IKE-Faculty-Club-9maj.pdf, kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se, telefon 013-28 68 54.

2017-05-11

Workshop: Mathematics in Biology and Medicine

Konferens - Matematiska institutionen
2017-05-11 -- 2017-05-12 Organiseras av Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik, Linköpings universitet.
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://liu.se/mai/mbm/?l=en&sc=true, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ulrika Wernesjö, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO201 Kopparhammaren 2
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-12

Licentiatseminarium Anders Andersson

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Anders Andersson, PELAB/SAS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Extensions for Distributed Moving Base Driving Simulators". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Bengt Jacobson, Chalmers
Kl 10:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-136146, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Disputation Katarina Elfström Pettersson

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Katarina Elfström Pettersson försvarar sin avhandling med titeln: Production and Products of Preschool Documentation. Entanglements of children, things, and templates. Opponent Annica Löfdahl
Kl 13:15
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-05-15

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Sofia Svensson presenterar sitt examensarbete med titeln: Lokala dimensioner och radiella vikter i R^n. Nivå G2 (kandidatexamen på matematikprogrammet). Examinator: Anders Björn. Handledare: Jana Björn. Opponenter: Miranda Holthov Frenell och Mathilda Widén.
Kl 10:15
Plats: Sal S10, ingång 20, C-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-05-16

Seminarium i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Thomas Holgersson, Nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet. Titel: Weak convergence of individual Mahalanobis distances.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2017-05-17

Praktiknära forskning i praktiken

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap hälsar Dig varmt välkommen till ett halvdagsseminarium om praktiknära forskning. Här får du bland annat möta Skolforskningsinstitutets direktör Lena Adamsson och höra om deras erfarenheter av utlysning av forskningsmedel för praktiknära forskning. Du får också möta LiU-forskare som är i startgroparna för två stora praktiknära forskningsprojekt. Anmälan för att få fika på http://old.liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv.
Sista anmälningsdag: 2017-05-10
Kl 09:15 - 12:00
Plats: I205, hus I, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-28 58 97.

Mark E. Simon, Russian Academy of National Economy and Public Administration:"Grassroots Grown Out of Nowhere: Russian Estate-Stratified Society Faces the Struggle for the Public Sphere"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mark E. Simon är forskningsledare vid Center for Political Theory and Applied Political Science Russian Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA. Han presenterar sin forskning om gräsrotsrörelser i Ryssland. Seminariet hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka likic-brboric@liu.se, telefon 011-363645.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Oscar Perdomo, Central Connecticut State University, New Britain, CT, USA. Titel: Embedded constant mean curvature hypersurfaces on spheres.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-05-18

Excellence in Research Day

Seminarium - Linköpings universitet
How to build your career as an independent scientist? Central topics such as the independence in research line, the development of interdisciplinary collaboration between researchers and communication of research results will be addressed. Well-known researchers will share their personal philosophies, learned lessons and strategies on pursuing research.
Sista anmälningsdag: 2017-05-16
Kl 09:00 - 17:00
Plats: Vallfarten, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/juniorfaculty?l=en, kontakta Junior Faculty, e-post juniorfaculty@liu.se.

Moderna språkens didaktik

Seminarium - Linköpings universitet
Therese Örnberg Berglund och Nigel Musk presenterar forskning om de moderna språkens didaktik på IKK. Seminariet ordnas av Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap
Sista anmälningsdag: 2017-05-11
Kl 13:00 - 14:00
Plats: KY23, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-28 58 97.

Forskarkollegium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-19

Disputation - Armin Spreco

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Armin Spreco vid avd. för samhällsmedicin lägger fram sin avhandling Epidemiological and statistical basis for detection and prediction of influenza epidemics. Opponent: Professor Jonas Ludvigsson Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats: Belladonna, hus 511-001, Campus US
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se, telefon 013-286798.

Armantas Melianas disputerar

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Armantas Melianas försvarar sin doktorsavhandling inom Biomolekylär och organisk elektronik: Non-Equilibrium Charge Motion in Organic Solar Cells. Opponent: Professor Jenny Nelson, Imperial College of London
Kl 10:15 - 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57
För mer information kontakta Olle Inganäs, e-post olle.inganas@liu.se, telefon +46 13 281231.

Disputation Martin Harling

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Harling försvarar sin avhandling med titeln: Välja vara En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden. Opponent: Lisbeth Lundahl
Kl 13:15
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-05-22

Workshop: Geometric Analysis on Metric Spaces

Konferens - Matematiska institutionen
2017-05-22 -- 2017-05-24 Organiseras av Anders Björn, Jana Björn och Nageswari Shanmugalingam, Avdelningen för matematik och tillämpad matematik, Linköpings universitet.
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://users.mai.liu.se/andbj49/workshop17/, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Halvtidsseminarium - Magnus Ziegler

Seminarium - Linköpings universitet
Improved Assessment of the link between Hemodynamics and Vessel Wall Disease using MRI
Kl 13:00 - 14:30
Plats: Tesla, CMIV, Plan 11 , Campus US
För mer information se http://www.liu.se/cmr, kontakta Magnus Ziegler, e-post magnus.ziegler@liu.se, telefon 0762968702.

2017-05-23

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 10:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Tunnfilmfysik - Mohammad Amin Gharavi

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Mohammad Amin Gharavi presenterar sin licentiatavhandling ”Nitride thin films for thermoelectric applications: Synthesis, characterization and theoretical predictions”. Opponent är Caterina Zanella, Jönköpings Universitet.
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset, Planck
För mer information kontakta Anette Frid, e-post anette.frid@liu.se, telefon 2799.

Disputation - Mikael Forsgren

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mikael Forsgren vid Radiologiska Vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling med titeln: The Non-Invasive Liver Biopsy - Determining Hepatic Function in Diffuse and Focal Liver Disease
Kl 13:15
Plats: Eken, ing 65 HU
För mer information kontakta Peter Lundberg, e-post peter.lundberg@liu.se.

2017-05-24

Disputation - Nina Ottosson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Nina Ottosson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Molecular mechanisms of resin acids and their derivatives on the opening of a potassium channel". Opponent: Professor Bertil Hille, University of Washington School of Medicine, Seattle, USA.
Kl 10:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

Högre seminarium - Helen Verran

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Helen Verran, Northern Institute, Charles Darwin University, Australia, "Stories and Story Work"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-05-30

SCAPIS Update

Seminarium - CircM - LiU Cirkulation och metabolism
Tuesday May 30, 14.00-17.00. Invitation and details about location and program will come later. Save the date!
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2017-05-31

Licentiatseminarium Sergii Voronov

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium - Institutionen för Systemteknik, ISY Sergii Voronov,fordonssystem,ISY, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Data-driven lead-acid battery lifetime prognostics" Huvudhandledare: Lektor Erik Frisk, Mattias Krysander Opponent: Professor Thorsteinn Rögnvaldsson, Halmstad Universitet
Kl 10:15 - 14:00
Plats: Planck, Fysikhuset, Campus Valla, Linköping.
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-28 57 15.

Isak Nielsen

Disputation - Linköpings universitet
Isak Nielsen, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), försvarar sin avhandling med titel "Structure-Exploiting Numerical Algorithms for Optimal Control". Opponent: Reader Eric Kerrigan, Imperial College London, UK. Handledare: Doc. Daniel Axehill, Linköping University, Prof. Anders Hansson, Linköping University.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Ada Lovelace, Entrance 25, House B, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://users.isy.liu.se/rt/isani82/, kontakta Isak Nielsen, e-post isak.nielsen@liu.se, telefon +46 13 28 28 04.

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonna Larsson håller NorrUT seminarium med titeln: När fysik blir lärområde i förskolan
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Simone Scarpa, PhD, REMESO: "Multigroup residential segregation between ethnic groups in Stockholm Metropolitan Area"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se, telefon 011-363645.

2017-06-01

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Elina Rönnberg, MAI, Linköpings universitet. Titel: A constraint generation procedure for pre-runtime scheduling of integrated modular avionic systems.
Kl 10:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Breaking the cycle of violence and sexual abuse - transformation as a story of the expanded family network

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Margareta Hydén, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson & Anna Olaison, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Hur kan man skapa meningsfullhet i en kaotisk vardag?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet kommer att ledas av Tove Törnqvist, Jane Holstein och Anette Kjellberg (forskare och lärare vid Arbetsterapeutprogrammet, Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier). Under 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet en temadag om flyktingfrågan. Utgångspunkten var hur man kan ta till vara på kompetens för att hitta meningsfull sysselsättning och skapa struktur i vardagen för flyktingar. Forskning som bedrivs angående kulturell kompetens-etnicitet kommer att beskrivas och diskuteras. Utgångsläget för denna forskning är ett självskattningsinstrument för kulturell kompetens som innefattar tre komponenter; kulturell medvetenhet, kulturell färdighet och organisatoriskt stöd för kulturell praktik. Om arbetsterapeuter och övrig personal inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst har kulturell kompetens leder detta till att arbetet med patienter/klienter med utländsk bakgrund utförs på ett mer relevant kulturellt personcentrerat sätt vilket främjar hälsa.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Valeriana, hus 511, ingång 76, MedFak
För mer information se http://liu.se/insidan/flyktingfragan/seminarium?l=sv, kontakta Veronica Brodén Gyberg, e-post Veronica.broden.gyberg@liu.se, telefon 013282956.

2017-06-02

Disputation Marie-Louise Holm

Disputation - Tema Genus
Plats: TEMcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Civ ing Magnus Kahlin försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Fatigue Performance of Additive Manufactured Ti6Al4V in Aerospace Applications".Informell opponent: Professor Pavel Krakhmalev, Karlstad universitet, Maskin och Materialteknik. Betygsförrättare: Universitetslektor Ulf Edlund, LiU, Mekanik och Hållfasthetslära. Handledare: Professor Johan Moverare.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Hus A, Campus Valla
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2017-06-07

Disputation - Anna-Carin Lundin

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anna-Carin Lundin försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln: "Tendinosis in Trigger Finger". Opponent professor Lars Dahlin, Lunds universitet.
Kl 13:00
Plats: Graniten, ingång 7 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Per Aspenberg eller Pernilla Eliasson, e-post per.aspenberg@liu.se, pernilla.eliasson@liu.se.

Högre seminarium - Ilana Gershon

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ilana Gershon, Department of Anthropology at Indiana University, "Maintenance in a World of Free Phones"
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-06-08

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Marie Gustavsson, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-06-09

Disputation - Magalí Martí Generó

Disputation - Tema Miljöförändring
Magalí Martí Generó försvarar sin avhandling: Microbial Communities in Boreal Peatlands Responses to Climate Change and Nitrogen and Sulfur Depositions. Opponent är Torben Christensen, Lunds universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Disputation - Abdul-Sattar Aljabery

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Abdul-Sattar Aljabery försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln: "Clinical significance of anatomical and biological factors in the treatment of urinary bladder cancer by radical cystectomy". Opponent professor Ralph Peeker, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Oliver Gimm, e-post oliver.gimm@liu.se.

2017-06-12

Meeting of the Catalan, Spanish, Swedish Math Societies (CAT-SP-SW-MATH)

Konferens - Matematiska institutionen
2017-06-12 -- 2017-06-15 The meeting is a symposium devoted to mathematics at large. The conference is thought as a meeting point between the different areas of mathematics and its applications. Organizers are Svenska Matematikersamfundet, Umeå University and Linköping University.
Plats: Department of Mathematics and Mathematical Statistics of Umeå University
För mer information se http://liu.se/mai/catspsw.math/?l=en&sc=true, kontakta Milagros Izquierdo, e-post catspsw.math@mai.liu.se.

2017-06-13

Seminarium - Mike Forrester

Seminarium - Tema Barn
Seminarium Child Studies - Tema - Känslor Mike Forrester, School of Psychology University of Kent
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-06-14

The First East African Conference on Mathematical Statistics with Applications

Konferens - Matematiska institutionen
2017-06-14 -- 2017-06-16 The purpose of the conference is to bring together researchers, within and outside the academia, sharing an interest in a variety of aspects related to the mathematical and statistical sciences with applications and offer them a possibility to discuss current developments in these subjects. The conference is organized by the University of Rwanda, Linköping University and Stockholm University.
Plats: University of Rwanda in Kigali, Rwanda
För mer information se http://liu.se/mai/eacmsa?l=en&sc=true, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2017-06-16

Tunnfilmsfysik - Annop Ektarawong

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Annop Ektarawong försvarar sin doktorsavhandling "Theoretical Study of Disordered Icosahedral Born-Rich Solids - Thermodynamic Stability and Properties". Opponent är prof. Michael Widom, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-28 2944.

Disputation, Laura Machat-From

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Laura Machat From försvarar sin avhandling med titeln "Identity, Old(er) Age and Migrancy: A Social Constructionist Lens" Fakultetsopponent: Finnur Magnússon, Malmö högskola
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se.

2017-06-18

CHSCOM2017 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Linköpings universitet
2017-06-18 kl 09:00 -- 2017-06-21 kl 13:00 4th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication 18-21 June 2017 in Linköping, Sweden. The conference will build on these three themes: “Communication in challenging conditions”, “Brain Plasticity”, and “Translational cognitive hearing science”. The conference will include a pre-conference, invited speakers and open poster sessions. The conference is organized and sponsored by the Linnaeus Centre HEAD, www.headcentre.se
Plats: Linköping Konsert & Kongress
För mer information se http://www.chscom2017.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

2017-06-20

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-09-19

TEMA föreläsning

Seminarium - Tema Barn
INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR CECILIA LINDBERG, docent vid Tema Barn föreläser om "n" och ANNA LUNDBERG, docent vid tema Genus föreläser om ""
Kl 13:00
Plats: Brage
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-10-23

Fritidshemsbiennalen

Konferens - Linköpings universitet
2017-10-23 -- 2017-10-24 Fritidshemsbiennalen är tänkt som ett forum för att forskning och praktik ska kunna mötas och diskutera fritidspedagogiska frågor.
Plats: Flygeln, Louis De Geer, Norrrköping
För mer information se http://search.liu.se/?query=fritidshemsbiennalen, kontakta Helene Elvstrand & Anneli Carlbring, e-post fritidshemsbiennalen@liu.se, telefon 011-363355 & 011-363027.

2017-12-07

WCMM-LiU symposium Linköping 7-8 December 2017

Konferens - Linköpings universitet
2017-12-07 kl 13:00 -- 2017-12-08 kl 15:00 We invite you to partake in the second WCMM-LiU symposium, our initiative focusing on the Medicine-Technology Interface. The four themes for our next WCMM yearly symposium will be: - Protein structure and protein pharma - Bioelectronics, biosensors, organ-on-a-chip - Imaging - Omics and Big data in medicine There will be four groups working to produce a symposium of high quality. Please reserve Thursday 7 Dec from 13 o'clock to Friday 8 Dec around 15 o'clock.
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, North entrance, level 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon 013-282709.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014