Göm menyn

Strategier och policyer

De mål, strategier och policyer som universitetet formulerar är till hjälp för universitetet att uppfylla högskolelagens och högskoleförordningens krav och samtidigt nå sin fullständiga potential. På denna sida finns strategiarbetet vid LiU beskrivet samt samlade styrdokument.

Regler

I Linköpings universitets regelsamling samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser.

LiU:s regelsamling

På Högskoleverkets webbsida finns länkar till de lagar och förordningar som styr universitetets verksamhet och där hittar du även verkets egna föreskrifter för högskoleområdet.

Högskoleverket


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 11 15:33:01 CEST 2010