Göm menyn

Bibliotek blir multiarena

Bild: Arenan uppifrån.

Sedan Teknat-biblioteket i B-huset flyttade har de tusen kvadratmetrarna stått tomma och tysta. Men nu byggs det för fullt, i maj ska ISY:s forskningsarena stå klar. Med insyn för alla som vill se forskningsfarkoster flyga och köra fritt.

Planeringen började för över ett år sedan, vid årsskiftet var det byggstart. Den gamla biblioteksbyggnaden i B-huset håller på att göras om till en ny arena för ISY:s forskning och utbildning inom alla avdelningar på ISY, bland annat fordonssystem, reglerteknik och datorseende.
- Vi har i många år frågat efter stora ytor för våra markfarkoster. Men den här lösningen ger också volym för flygande farkoster. Den är perfekt för vår verksamhet, säger Michael Felsberg professor och chef för avdelningen datorseende.

Bild: Hanna Tegnered pratar med målarenHanna Tegnered är lokalplanerare på Lokalförsörjningsenheten och ansvarig för byggprojektet. Det är hon som samlat ihop och tolkat önskemålen från ISY.
- Vi har både tagit ner och satt upp väggar, bland annat har väggen till en datasal tagits ner så ytan i arenan blir större. Glasväggen mot C-korridoren ska vara kvar så att alla kan se in i arenan. Över huvud taget blir det mycket glaspartier i arenan.

Målaren dyker upp och vill prata väggfärg med Hanna Tegnered.
- Väggarna kommer att vara vita utom några fondväggar som får LiU:s accentfärger. Och så blir det en trappa upp till balkongen så man kan stå där uppe och titta ner.
Bibliotekets gamla kontorsrum blir kvar, här kommer doktorander sitta. Men det blir också en öppen kontorsyta som alla ska kunna använda. Och två konferensrum, för 30 respektive 10 personer.
- Golvet blir ett speciellt golv som man kan projicera miljöer på, berättar Hanna Tegnered.

Bild: Ombyggd radiostyrd bilDet är på det här golvet som ombyggda radiostyrda bilar, som används för att testa metoder för maskininlärningskörning ska användas.
- Här kan man blanda en simulerad värld med riktig bil. Eller tvärt om, en simulerad bil som kör i riktig miljö med riktiga hinder, förklarar Michael Felsberg. ISYs projektgrupper kan vara här inne och slipper använda korridorerna som de tidigare fått göra.

Men framför allt löser arenan problem med drönarna.
- Vi får inte flyga utomhus på grund av närheten till flygplatsen. I så fall måste vi ringa dit varje gång vi vill flyga, säger Michael Felsberg. Och nu, sedan en tid tillbaka, får man inte heller ha kameror på drönarna. Det har varit ett bekymmer som vi nu, tack vare arenan, blir av med.

Drönarna kommer också att kunna flyga ut på innergården. En del av innergården hägnas in med nät, som en bur. Med den lösningen räknas buren som inomhus och inga tillstånd behövs för att flyga.
Bild: Kristina Arkad, teknisk chef och proprefekt på ISY samt Michael Felsberg, professor och chef för datorseende.- Det här ger oss möjlighet att flyga fritt och köra fritt på stora ytor där vi kan utföra experiment under kontroll av positioneringssystemet, förklarar Michael Felsberg. Det ger mer realistiska experiment och även andra forskare kan utvärdera sina metoder med vår data vilket ger stor spridning av våra resultat.
- Som nästa steg kan man också använda arenans positioneringssystem i kombination med VR-glasögon eller för så kallad ”motion capture” som används i filmindustrin.

När det gäller kostnaderna för ombyggnaden står ISY för den delen som är skräddarsydd för verksamheten och samtlig teknisk utrustning. Dock hoppas man på ett tätt samarbete med WASP i samband med användning, drift och vidareutveckling av möjligheter av arenan.

Vilka får använda arenan?
- ISY:s forskning och utbildningar har prioritet, säger Kristina Arkad, teknisk chef och proprefekt. Men vi vill att det här ska vara en samlingspunkt med mycket aktivitet. Så vi öppnar åt många olika håll, men någon form av bokningssystem behöver vi.

Skiss över arenan.Var kommer idén till arenan ifrån?
- Vissa delar har vi sett på andra håll. Men den här kombinationen är nog ganska unik, säger Kristina Arkad. Än så länge kallar vi den för ISY-arenan med det finns förslag på namn och vi kommer att ta beslut om namnet. Invigning är planerad till 24 maj, då kommer rektor och klipper bandet, om tidplanen håller.

 

 


Elisabet Wahrby Thu Mar 09 09:53:14 CET 2017
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 09 11:11:08 CET 2017