Göm menyn

LiU för en bättre miljö

bildrad

 

Linköpings universitet har som lärosäte ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Både genom den forskning och undervisning som bedrivs och genom åtgärder internt i organisationen för att minska resursförbrukning, öka återvinning och spara energi.

LiU kommer under perioden 2016-2018 att fokusera miljöarbetet på fyra områden:

  • Öka kunskapen om hållbar utveckling
  • Begränsa klimatpåverkan
  • Effektivisera naturresursanvändningen
  • Minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten

Läs mer om de miljömål som LiU arbetar för att uppnå under rubriken Miljömål och handlingsplaner i vänsterspalten.

År 2011 infördes en intern fond för bidrag till åtgärder som minskar universitetets energiförbrukning och klimatpåverkan. Fonden finansieras genom att flygresor som beskostas av universitetet belastas med en klimatkompensationsavgift om 250 kronor per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och anställda kan ansöka om medel ur fonden till projekt som leder till mindre utsläpp av klimatpåverkande ämnen inom LiU:s egen verksamhet.

Fyra år i rad (2010, 2011, 2012 och 2013) har LiU utsetts till det universitet i världen med bäst "eco-friendly attitude" av den internationella studentbarometern. LiUs höga ranking är resultatet av ett aktivt arbete med miljöförbättrande åtgärder. Vi arbetar konkret med frågorna som rör allt från en utbyggd källsortering, bra rutiner i laboratorierna, cykelvänliga campus, miljöhänsyn i våra resor och energieffektivisering.

Med motoveringen "Juryn understryker universitetets breda ansats, enastående ambition och genomförandekraft. Linköpings Universitet samlar både medarbetare och studenter i arbetet för hållbarhet. Och genom studenternas aktiva medverkan får hållbarhet en tvärvetenskaplig bärkraft in i framtiden" belönades LiU 2013 med utmärkelsen Green Tenant award, läs mer här. 2013 rankades Linköpings universitet också som världens tjugonde bästa miljöuniversitet. Detta enligt en undersökning som Universitas Indonesia i Indonesien genomfört med 300 deltagande universitet från ca 50 länder.

 walk the talk avlång


År 2012 invigdes Walk the Talk på Campus Valla, en permanent utställning om hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar vid LiU. År 2016 invigdes ytterligare en Walk the Talk-utställning, denna gång vid campus Norrköping.

Utställningarna utgörs av stationer vid utvalda platser och i byggnader på campusområdena. Stationerna representerar några av de hållbarhets- och energieffektiviseringsåtgärder som universitetet genomfört i samarbete med fastighetsägare och energibolag. Kopplat till den fysiska utställningen finns en webbplats för mer information om åtgärderna.

Utställningen är öppen för allmänheten, kostnadsfri och tillgänglig året runt.smartbänkWalk the Talk finns nu på campus Valla och campus Norrköping. Utställningen planeras även till campus US när de mest omfattande om- och nybyggnationerna är avslutade.

 


 


Sidansvarig: annakarin.unger@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 25 13:00:27 CEST 2016