Göm menyn

LiU ledare

Ställningstaganden, kommentarer, reflektioner från LiU:s ledning.


Bra start på våren

Halva februari har passerat. Redan finns det positiva saker att rapportera och mycket att se fram emot.

Bland glädjeämnena noteras att eminenta Visualiseringscenter i Norrköping tilldelats 70 miljoner ur Knut och Alice Wallenbergs 100-årsjubileumsfond. Bland annat kommer domen att uppgraderas och nå absolut världsklass.  LiU-webben nu är också officiellt lanserad. Den blir ett av våra starka verktyg för att presentera forskningsnyheter och för att rekrytera nya studenter och medarbetare.

Universitetsstyrelsen har haft årets första möte, sedan december är det nya ordföranden Lena Sommestad som leder styrelsen. Bland ärendena klubbades årsredovisningen och budgetunderlaget. Resultatet för det gångna året visar på fortsatta framgångar när det gäller både utbildning och forskning. Dessutom visar VINNOVAs utvärdering att vi ligger i topp också när det gäller samverkansuppdraget. I budgetunderlaget pekar vi på möjligheten att bygga ut på utbildningssidan i Norrköping. Och som alltid, påminner vi om att LiU:s basanslag för forskning är alldeles för lågt.

I nästa månad, mars, kan vi se fram emot att förverkligandet av det nya studenthuset på Campus Valla kryper närmare genom att förvaltningen flyttar och samlas i D-huset. Därefter sätter nedmonteringen av Origo igång. Det kommer att ske med största möjliga hänsyn till olika miljö- och hållbarhetsaspekter.

I mars blir det också fest. Då ska vi fira Campus Norrköping 20 år! I det nyss nämnda budgetunderlaget konstateras att Norrköping, med sina starka forsknings- och utbildningsmiljöer inom visualisering, organisk elektronik, migration, socialt arbete med mera, har stor potential att bidra till hanteringen av en rad samhällsutmaningar. Inom området yngre barns lärande har staden en stark tradition. Norrköpings förskoleseminarium, ursprungligen det så kallade Fröbelinstitutet, som grundade 1904 har satt sin prägel både på staden i sig och på det framgångsrika och vackra universitetscampus som så småningom växte fram. Håll utkik efter hur du kan vara med och fira!

 

Helen Dannetun, rektor

 


Fri Feb 24 16:11:45 CET 2017Välkomna till LiU ledare

Detta är en sida där universitetsledningen kommer att ge sin syn på angelägna universitetsfrågor, informera och kommentera.

LiU ledare skrivs primärt för universitetets medarbetare. Andra som ändå läser den får ha överseende med att både frågeställningar och språk ibland kan bli ganska interna.
 

Tidigare inlägg

 

Bra start på våren

God jul och gott nytt år

Kommentar till den forskningspolitiska propositionen

Input från ministern

Nytt läsår – nya studenterSidansvarig: mariethe.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 24 16:13:29 CET 2017