Göm menyn

Juridisk rådgivning

Juristenheten är en del av Rättsavdelningen vid universitetsförvaltningen. Juristenheten svarar för en övergripande kontakt-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet avseende juridiska frågor av betydelse för LiU med dess enheter och bolag.

En viktig uppgift är att gentemot universitetets ledning svara för juridisk granskning, kontroll och analys samt att i övrigt svara för juridisk utredning och handläggning i ärenden som är av principiell betydelse eller större vikt för LiU.

En annan tyngdpunkt utgör externt inriktat förhandlings- och avtalsarbete samt tvistehantering i samverkan med berörda enheter inom LiU.

Genom juristenheten kan också LiU:s olika enheter få stöd vid anlitandet av extern kvalificerad juridisk specialistkompetens.

Vi som arbetar inom juristenheten har alla generell kompetens vad gäller att allmänt bedöma juridiska frågor och granska förekommande avtal vid LiU. Vissa områden har dock mer frekventa frågor och ärenden, varför vi fördelar dessa mellan oss enligt följande:

Ansvarsfördelning inom juristenheten
 

För granskning av avtal - skicka avtalet till avtalsgranskning@liu.se.

Se i övrigt våra kontaktuppgifter till höger och ta gärna del av övrig information på vår hemsida! Vi tar gärna del av råd och synpunkter på hur den kan förbättras!

 

Du är inte inloggad med LiU-id (inloggning för anställda och studenter)

Behöver du hjälp att granska ditt avtal?

 

Kontakt

Universitetsjurister

Martin Putsén (enhetschef)
Rum: 3126
Tel: 013-28 2766
Fax:013-28 8909
E-post: martin.putsen@liu.se

Anna Maria Lindberg
Rum: 3110
Tel: 013-28 2718
Fax:013-28 8909
E-post: anna.maria.lindberg@liu.se

Elisabet Permvall
Rum: 3111
Tel: 013-28 4412
Fax: 013-28 8909
E-post: elisabet.permvall@liu.se

Maria Skoglund
Rum: 3129
Tel: 013-28 6670
Fax: 013-28 8909
E-post: maria.skoglund@liu.se

Caroline Taube
Rum: 3110
Tel: 013-28 6941
Fax: 013-28 8909
E-post: caroline.taube@liu.se

Jenny Wäsström
Rum: 3109
Tel: 013-28 2708
Fax: 013-28 8909
E-post: jenny.wasstrom@liu.se

 

här träffar du oss

Campus Valla
Juristenheten sitter på plan två i Origo, Campus Valla.

Campus Norrköping
Vi finns även regelbundet på Campus Norrköping på onsdagar.

Campus HU
Vi finns även regelbundet på HU.

Vill ni träffa oss rekommenderar vi att ni kontaktar oss i förväg.


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 09 15:10:23 CET 2017