Göm menyn

Inköp och upphandling

Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

Hur stort inköpsbelopp handlar det om? Är det en vara eller tjänst? Kommer varan eller tjänsten att behöva beställas vid fler tillfällen längre fram? Vem får besluta om inköp på institutionen eller enheten? Vem får attestera fakturan?

Denna webbplats ska hjälpa universitetets anställda i inköps- och upphandlingsfrågor. Här finns information om regler och lagar. En handledning finns till hjälp för alla som ska göra ett inköp. Om du inte hittar svar på dina frågor här på webben - vänd dig till din inköpshandläggare eller till Upphandlingsenheten.

Ny resebyråleverantör från 1 februari 2017

Det nya resebyrån är affärsresebyrån Egencia. På resesidan finns kontaktuppgifter och instruktioner hur du bokar din resa. Till resesidan.

 

nya lokala ramavtal

Logga in i Proceedo för att läsa avtalsinformation 

 • Leveransavtal AV-produkter
 • Leveransavtal telefoner och tillbehör
 • Representationsluncher
 • Brandskyddsutrustning
 • Resebyråtjänst

Nya statliga ramavtal

Kalendarium

UPPHANDLINGAR - lokala ramavtal

Pågående ramavtalsupphandlingar:

 • Gas för laborativ verksamhet
 • IT-konsulter
 • Kyl/Frys till labb
 • Nätverksutrustning
 • Produktionsbyråer
 • Eventbyrå
 • Laboratoriekemikalier
 • Programvarulicenser
 • Växtservice
 • Översättningstjänster
 • m fl
   
 • Upphandlingar som LiU annonserar.

Var med och påverka - delta i en arbetsgrupp inför ramavtalsupphandlingar. 
Gör en intresseanmälan här.


Frågor om inköp & upphandling

Vänd dig i första hand till din
Lokala inköpshandläggare

Gemensamma inköpsfrågor
Kontakta Upphandlingsenheten


Nyheter

Riktlinjer koncessioner

Nya upphandlingsregler från 1 januari 2017

Uppdaterad delegationsordning för upphandling och avrop.
 

AVTALSDATABAS

LiU-Inköp/Proceedo har stängt för beställningar. 

Proceedo används under 2017 som:
- avtalsdatabas
- se beställningshistorik 
- utföra processen för förnyad konkurrensutsättning

Support: upphandling@liu.se

Bildknapp avtalsdatabas

 

 

Beställningssystem

Raindance öppnade för beställningar 9 januari 2017.

Support: ekonomisystem@liu.se

Bildknapp Raindance


Sidansvarig: eva.rosell@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 10 15:05:10 CET 2017