Göm menyn

Bild: Behörighetsgivande kurs i svenska. Foto: Peter Modin.

Om LiU:s initiativ i flyktingfrågan

Universitetet ska aktivt arbeta för att ta tillvara den potential som nyanlända människor har och möjliggöra deras etablering i det svenska samhället. Vi är två samordnare som jobbar med detta uppdrag och vårt mål är – i linje med rektors beslut - att bidra till att synliggöra det som görs, skapa länkar mellan pågående initiativ både inom och utanför LiU, samt stödja nya idéer. Universitetets insatser kan grupperas i fyra områden:

 • LiU som utbildningsanordnare 
 • LiU som arbetsgivare 
 • LiU och studentengagemang
 • LiU och samverkansuppdrag

Vad gör LiU? Ett axplock

 • I dagsläget har LiU ett antal kompletteringsutbildningar (lärare och läkare t.ex,) och remissvar (här och här) skickades in under våren 2016. LiU kommer att starta kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker.
 • Ett snabbspår för lärare har påbörjats på bland annat LiU och ska pågå under 4 år, på uppdrag av arbetsförmedlingen. IKK och IEI förbereder en offert för att kunna erbjuda snabbspår för samhällsvetare. Under hösten startar en 10-veckorskurs som ska förbereda utländska läkare inför det nya nationella kunskapsprovet.
 • Det finns kurser i svenska och aspirantutbildning.
 • Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända som LiU medverkar i tillsammans med Folkuniversitetet. För närvarande är fyra grupper igång i Norrköping, Linköping och Motala. Tre startade strax före sommaren. Deltagarnas utbildningsbakgrunder är från varierade områden; ingenjörer, ekonomer, lärare och inom vårdsektorn etc. 
 • LiU har lång erfarenhet av validering och bedömning av reell kompetens. Det har också under många år bedrivits arbete för breddad rekrytering och lika villkor. LiU är med i nätverket Include.
 • Det ordinarie utbudet av masterprogram och fristående kurser på engelska kan också komma att vara aktuella för vissa presumtiva studenter i gruppen nyanlända. Senare del av program och tekniskt basår kan också vara av relevans.

 • Det finns ett flertal forskningsmiljöer på LiU med mer eller mindre direkt fokus på migration och integration, exempelvis: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso), Institute for Analytical Sociology (IAS), Tema, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) m.fl. Forskningsprojekten som kan relateras till flyktingfrågan är många och olika; bland annat historiska och samtida perspektiv på migration, studier av diskriminering, validering, segregation, lärande, bemötande av ensamkommande barn och intersektionalitet. IDA fick nyligen en VINNOVA-ansökan beviljad om digital inkludering som har som mål att koppla an till LiU:s initiativ i flyktingfrågan på olika sätt.

 • Association for international visitors skapar mötesplatser mellan internationella gästforskare studenter och svenska vänfamiljer. Under 2016 inkluderas även nyanlända ensamkommande ungdomar i ett flertal av aktiviteterna.

 • Studenter och anställda engagerar sig på en mängd olika sätt genom föreningar mm. Det kan exempelvis handla om idrott (cykling, simning, fotboll mm), läxläsning, studiecirklar och språkträning (se tex om logopedstudenterna)
 • LiU sitter med i SUHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor och en resumé av vårens arbete finns här.

Medel för insatser och projekt

Möjligheten att äska medel utannonserades för studenter och anställda för enstaka arrangemang och mindre projekt. 

Sök pengar för aktiviteter under 2017!

LUST-godkända studentföreningar och anställda kan söka medel för enstaka arrangemang och mindre projekt. Ansökningar (med diarienummer LiU-2016-00272) kan skickas in löpande till veronica.broden.gyberg@liu.se. Ansökan bör omfatta max 2 sidor/1000 ord samt innehålla följande:

 • en beskrivning det föreslagna arrangemanget eller projektet samt hur det relaterar till rektors beslut angående LiU:s initiativ i flyktingfrågan
 • tidsram, budget (max 30,000kr) samt ansvarig kontaktperson

Det är en fördel om fler institutioner/enheter/fakulteter/ kårer/ studentföreningar är inblandade i det föreslagna arrangemanget/projektet.

Praktikplatser

LiU och andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända (och personer med funktionsnedsättning) under en treårsperiod med början 2016.

Blanketter har utvecklats av Arbetsgivarverket och mer information om uppdraget finns också på deras hemsida. Om man inte har senaste pdf-läsaren kan man ladda ner blanketterna och spara i den version datorn har. Perioden bör vara mellan två och sex månader och syftet med praktiken är:

”att nyanlända arbetssökande, såväl kvinnor som män, ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor.”

Praktiken ska vara möjlig att kombinera med exempelvis SFI

 

Rutiner

 • Institutioner och enheter som är intresserade av att tillhandahålla praktikplatser kan fylla i arbetsgivarverkets blankett och skicka den till Effat Mirsafdari på Arbetsförmedlingen med CC till Silje Lundgren.

 • Effat Mirsafdari kommunicerar med andra delar av AF i länet för att matcha. Det kan ta upp till en månad innan en person kan vara på plats.

 • Ha i åtanke att det ibland kan vara svårt att matcha exakt utifrån det underlag ni arbetar fram. Det kan istället komma ett alternativt förslag från arbetsförmedlingen.
 • När AF har en person som behöver praktik och är intresserad av universitetet så skriver de en kort sammanfattning av personens utbildningsbakgrund, erfarenhet, språknivå samt eventuella särskilda arbetsmiljöbehov och skickar detta för matchning på LiU.
 • Vi informerar om att underlaget är mottaget och försöker hitta en plats inom två veckor.

Mer information

FAQ om Praktik i staten  

 

Samverkan med regionala aktörer och andra lärosäten

LiU:s anställda och studenter samverkar redan i flera olika sammanhang med externa aktörer både regionalt och nationellt där flyktingfrågan på olika sätt kommer upp, men inom ramen för samordningsuppdraget har vi hittills fokuserat framförallt på att försöka följa utvecklingen gällande nyanlända i regionen i kontakter med Länsstyrelsen, Linköpings och Norrköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Region Östergötland. Dessa kontakter och möten bidrar till att LiU:s roll (eller potentiella roll) kopplat till flyktingfrågans olika dimensioner synliggörs och diskuteras. 

Vi bevakar vad som sker nationellt och har deltagit vid ett par konferenser och seminarier samt medverkat i några besök vid/av andra lärosäten. LiU är representerad i SUHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor (se uppdragsbeskrivning här). 

 

Artiklar om LiU och nyanlända

Bild: Anna Lindström, doktorand på IKK.

Språkande, integration och arbetsplatsen

Anna Lindström, doktorand på IKK, var en av föreläsarna vid det tredje tillfället i seminarieserien om migration och integration, den här gången med temat: På vilket sätt kan språk(ande) utgöra en nyckel till integration på arbetsplatsen.

Bild: Mingel och fika i C-huset

Personligt med praktikanter

Det blev trångt i två salar i C-huset när LiU-medarbetare ville mingla med nyanlända potentiella praktikanter. På till exempel Clinicum på Medfak finns intresse för att ta emot praktikanter.

Bild: Sabine Gruber inför en grupp asylsökande akademiker

Möte med asylsökande akademiker

I april hölls det första ”Akademiskt café” för asylsökande på Campus Norrköping. När det femte cafét nu är avklarat kan arrangörerna konstatera att universitetet är svårtillgängligt för den här gruppen.

Bild: Elever från Skäggetorpsskolan utanför Campushallen.

Framtidens nobelpristagare?

I våras sökte och fick Anna Lindström och Monika Lopez på IKK medel för sitt initiativ i flyktingfrågan ”Framtidens nobelpristagare”. Nu har tre grupper med nyanlända ungdomar fått besöka universitetet. Och i vår fortsätter det.

Bild: Dörte Bernhard och Tove Mattsson på IBL.

Café med succé

Dörte Bernhard och Tove Mattsson på IBL träffade helt rätt när de arrangerade World café för 60 ämneslärarstudenter och 30 studenterna i Snabbspåret för lärare.

Bild på spruta

Ny utbildning för utlandsfödda biomedicinska analytiker

Linköpings universitet får i uppdrag av regeringen att starta en kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker för personer med utländsk examen.

Bild: Malaz Katie, Nora Hajar och Avin Rozbayani

Studenter tränar svenska med nyanlända

Studenter från Linköpings universitet som talar språk som exempelvis arabiska, tigrinja och kurdiska hjälper nyanlända gymnasieungdomar in i svenska språket.

Svenskakurs på LiU

Onlinekurser i svenska för nyanlända

Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa har EU-kommissionen beslutat att språkkurser, som normalt sett riktar sig till studenter, volontärer och elever som ska utomlands genom Erasmus+, även ska kunna användas av nyanlända.

Illustration: Världskartan

Arbetsterapi i flyktingfrågan

Vad kan arbetsterapeuter göra i flykting- och integrationsfrågor? Området är en ny arena för ett yrke i förändring och frågorna lyfts på ett seminarium i Norrköping i veckan.

Bild: Fotbollar i nät på Grenadjärvallen.

LiU-studenter tränar nyanlända

Många nyanlända ungdomar vill börja spela fotboll. Men de flesta klubbar är redan fulla. Då fick Tina Neset på Tema M en idé, varför inte fråga LiU:s två studentfotbollsklubbar?

Bild: Deltagare på akademiskt möte

Akademiskt möte för asylsökande

Ett 25-tal asylsökande hade nappat på inbjudan till café och akademiskt möte på Campus Norrköping. Bakom inbjudan stod två lärare och forskare på ISV. Som redan planerat för fler möten.

Bild: Monika Lopez och Anna Lindström.

Framtidens nobelpristagare

I höstas började Anna Lindström och Monika Lopez på IKK, var för sig, fundera på vad de, i LiU:s namn, kunde göra för nyanlända flyktingar. Nu har de fått 30 000 kronor för att genomföra sin idé.Sidansvarig: veronica.broden.gyberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 20 09:49:02 CET 2017