Göm menyn

Allmänt   Ekonomimodell Ekonomisystem v2

 

 

 

planeringbudgetRedovisningUppföljning och Bokslut
 

 

 

Välkommen till Ekonomisidorna

 

Nytt systemstöd avseende våra ekonomiprocesser

Från och med 9 januari kan man logga in i vårt nya ekonomisystem Raindance. Raindance kommer att stödja våra ekonomiprocesser och ersätter det systemstöd som tidigare erhållits via tre olika system (Agresso, Palette och Proceedo). Från januari 2017 kommer exempelvis beställningar och attestering av fakturor att hanteras i Raindance, liksom ekonomisk uppföljning av projekt.

 

Om ekonomisidorna

Syftet med ekonomisidorna är att ge stöd och anvisningar till personal som arbetar med ekonomiadministration inom universitetet, så att universitetet når en rättvisande och enhetlig redovisning som uppfyller både externa och interna krav.

Här finns information om rutiner, regelverk, anvisningar och tillämpningar som påverkar Budgetering & kalkylering, redovisning & bokföring, uppföljning & bokslut.

Informationen är indelad i 6 olika områden där informationen som rör ett specifikt område är samlad under respektive ”infomationsknapp” ovan.

Förutom knapparna finns det rubriker till vänster där man direkt kan hitta information om en särskild fråga. Där återfinns de vanligaste frågorna/sökorden. I högermarginalen finns även sökfunktion A-Ö Ekonomi. Om du saknar något i denna, hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se - det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.

Under knappen REDOVISNING finns en allmän del, där bl a LiUs redovisningsmodell och redovisningsplan förklaras. Informationen är därefter indelad i Balans- respektive Resultaträkningens poster med huvudrubriker och underrubriker på flera av posterna. Därefter finns information som rör redovisning men som ej kan inordnas i ovanstående struktur t ex Representation, Moms, Projekthantering och Betalkort.

Lämna gärna synpunkter och idéer på ekonomisidorna och dess innehåll genom att skicka e-post till den som står som sidansvarig.

 

    Aktuellt

Ändring sändningsdagar

Tisdag 14:e mars istället för 13:e.

Under påskveckorna kommer sändningsdagarna att vara 10:e, 12:e samt 19:e april.

8 mars Inläsning av ingående balanser planeras göras vecka 11.
 16 jan

Vi har lagt upp ett antal nya konton gällande 2017.

27 dec   Nu finns en ny attestordning 2017

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Redovisningsenheten

Planerings- och uppföljningsenheten PLE

Bokslutsenheterna

Har du frågor:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar - kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

Relaterade länkar

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Valutakonverterare 

 


Sidansvarig: andreas.sundberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 15 09:18:09 CET 2017